Phúc lợi xã hội | Website về thông tin du học JPSS

Phúc lợi xã hội | Website về thông tin du học JPSS

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Môn học > Danh sách ngành học > Phúc lợi xã hội

Giới thiệu ngành học Phúc lợi xã hội

Phúc lợi xã hội

Tìm hiểu về hạnh phúc của từng cá nhân và hạnh phúc của toàn thể nhân loại

Ngành Phúc lợi xã hội nghiên cứu về môi trường và chế độ trong xã hội nhằm bảo đảm đời sống con người từ nhiều góc độ khác nhau. Không chỉ hỗ trợ những người cần dịch vụ phúc lợi như người già và người tàn tật, ngành học này nghiên cứu về phúc lợi xã hội như là một dịch vụ xã hội tổng hợp về tinh thần và vật chất nhằm giải quyết nhiều vấn đề, từ vận hành những cơ sở phúc lợi hoặc cơ sở y tế cho đến các chế độ xã hội và pháp luật v.v... Ngoài ra, ngành học này nghiên cứu những vấn đề quốc tế như nạn đói v.v..., nhằm mục đích phục vụ cho hạnh phúc nhân loại. Phúc lợi xã hội là nhằm hỗ trợ một phần những người cần sự giúp đỡ chứ không phải nhằm thỏa mãn sự tự cao và phú quý của con người. Chính vì lý do đó mà dịch vụ Phúc lợi xã hội còn được gọi là Dịch vụ nhân bản (Human Service).

Những trường đại học có thể học được ngành này là …

日本大学 | Nihon University

Nihon Law University, the predecessor of Nihon ...

Nihon University

日本福祉大学 | Nihon Fukushi University

In our modern society we see the discipline of ...

Nihon Fukushi University

立教大学 | Rikkyo University

Rikkyo University started its history in 1874 a...

Rikkyo University

Trường Đại học Kansai | 関西大学 | Kansai University

Trường Đại học Kansai có nhiều chương trình nhằ...

Trường Đại học Kansai

法政大学 | Hosei University

Global society is constantly in motion, driven ...

Hosei University

龍谷大学 | Ryukoku University

Founded in 1639 as a seminary of the Honganji T...

Ryukoku University

Trường Đại học Musashino | 武蔵野大学 | Musashino University

武蔵野大学は、1924年に世界的に著名な仏教学者で...

Trường Đại học Musashino

Tìm những trường đại học khác có thể học được ngành này


Tìm kiếm trường học