Kinh doanh, Thương mại | Website về thông tin du học JPSS

Kinh doanh, Thương mại | Website về thông tin du học JPSS

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Môn học > Danh sách ngành học > Kinh doanh, Thương mại

Giới thiệu ngành học Kinh doanh, Thương mại

Kinh doanh, Thương mại

Ứng dụng những lý luận của Kinh tế học vào cuộc sống hiện thực

Ngành Kinh doanh Thương mại nghiên cứu về những hoạt động kinh tế như sản xuất, tiêu thụ, buôn bán v.v…, với nội dung khá rộng từ lý thuyết cơ bản đến điều tra thị trường thực tế. Đây là một ngành học thực tế phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hay hệ thống lưu thông trên thị trường. Ngành Kinh doanh Thương mại, so với ngành Kinh tế, thì có thể nói là chú trọng về áp dụng thực tiễn hơn. Trong tình hình xã hội thông tin quốc tế hóa như hiện nay, trong ngành Kinh doanh Thương mại, những đề tài như Quốc tế hóa doanh nghiệp và Hoạt động kinh doanh quốc tế, hoặc làm thế nào để áp dụng IT vào kinh doanh, là những đề tài thu hút nhiều sự chú ý.

Những trường đại học có thể học được ngành này là …

Trường Đại học Teikyo | 帝京大学 | Teikyo University

Trường Đại học Teikyo là trường đại học tổng hợ...

Trường Đại học Teikyo

東京理科大学 | Tokyo University of Science

Founding Principle: “Building a Better Future ...

Tokyo University of Science

京都外国語大学 | Kyoto University of Foreign Studies

Kyoto University of Foreign Studies was founded...

Kyoto University of Foreign Studies

長野県立大学 | The University of Nagano

Established in April, 2018 as a public universi...

The University of Nagano

淑徳大学 | Shukutoku University

Shukutoku University was founded in 1965 at the...

Shukutoku University

Đại học Edogawa | 江戸川大学 | Edogawa University

Trường đại học Edogawa được thành lập năm 1990,...

Đại học Edogawa

大東文化大学 | Daito Bunka University

The Daito Bunka Association, from which Daito B...

Daito Bunka University

武蔵大学 | Musashi University

Since its establishment, Musashi University has...

Musashi University

Tìm những trường đại học khác có thể học được ngành này


Tìm kiếm trường học