Thời trang | Website về thông tin du học JPSS

Thời trang | Website về thông tin du học JPSS

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

Trang thông tin về du học đại học,cao học tại Nhật JPSS > Môn học > Danh sách ngành học > Thời trang

Giới thiệu ngành học Thời trang

Thời trang

Nghiên cứu trang phục từ khía cạnh khoa học và văn hóa

Ngành Trang phục là ngành học nghiên cứu về quan hệ giữa trang phục với cuộc sống từ góc độ khoa học và văn hóa, với nội dung tổng hợp từ nghiên cứu sản xuất nguyên liệu vải sợi cho đến thiết kế, may mặc, thương mại và tiêu dùng. Phân ngành nghiên cứu gồm có Nguyên liệu trang phục, Quản lý trang phục, Chỉnh lý trang phục, Vệ sinh trang phục, Cơ cấu trang phục, Ý tưởng trang phục v.v... Lĩnh vực Nguyên liệu trang phục nghiên cứu đặc điểm của từng nguyên liệu, suy nghĩ cách kết hợp các nguyên liệu đó để tìm ra một nguyên liệu vải tạo cảm giác thoải mái khi mặc. Lĩnh vực Vệ sinh trang phục nghiên cứu về cảm giác khi mặc và cấu tạo tính năng của trang phục, đồng thời nghiên cứu mối tương quan giữa trang phục với hiện tượng toát mồ hôi hay về hiệu quả giữ nhiệt khi mặc nhiều lớp trang phục. Ngoài ra trang phục cũng góp phần thể hiện cá tính. Những nghiên cứu về văn hóa trang phục cũng sẽ được xúc tiến trong tương lai.

Những trường đại học có thể học được ngành này là …

昭和女子大学 | Showa Women's University

The educational philosophy of Showa Women's Uni...

Showa Women's University

Tìm những trường đại học khác có thể học được ngành này


Tìm kiếm trường học