Nursing | Sapporo City University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Nursing | Sapporo City University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nh...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Nursing

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Sapporo City University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành DesignhoặcNgành Nursing, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Hokkaido  / Công lập

札幌市立大学 | Sapporo City University

Nursing

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 060-0011
Địa chỉ liên hệ 13 Kita11jo-nishi, Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido
Bộ phận liên hệ Admissions Office, Section for Soen Campus
Điện thoại 011-726-2500
Fax 011-726-2506
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Số người thi tuyển 0người
Số người trúng tuyển 0người
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 0người
Tiền đăng ký dự thi 17,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền nhập học 282,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền học phí / năm 535,800 Yên (Niên khóa 2022)
Ghi chú Admission fee for residents of Sapporo City: 141,000 yen. A "resident of Sapporo" is defined as a person who can confirm on the official document (Juminhyo) that he/she or his/her spouse or a relative of the first degree has been living in the area of Sapporo City for one year prior to the date of admission.
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 11

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 02 tháng 05 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học