Faculty of Science and Technology | Chitose Institute of Science and Technology | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Faculty of Science and Technology | Chitose Institute of Science and Technolo...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Faculty of Science and Technology

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Chitose Institute of Science and Technology, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Faculty of Science and Technology, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Hokkaido  / Công lập

公立千歳科学技術大学 | Chitose Institute of Science and Technology

  • Faculty of Science and Tech...

Faculty of Science and Technology

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 066-8655
Địa chỉ liên hệ 758-65 Bibi, Chitose-shi, Hokkaido
Bộ phận liên hệ Admissions and PR Office
Điện thoại 0123-27-6011
Fax 0123-27-6076
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Tiền đăng ký dự thi 17,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền nhập học 282,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền học phí / năm 535,800 Yên (Niên khóa 2021)
Ghi chú Entrance fee (residence in the city *): 141,000 yen
Entrance fee (residence outside of the city): 282,000 yen
1 * the meaning of “residence in the city” means, the candidate or guardian (parenthood or minor guardian) continues to have an address in Chitose City for more than one year on the first day of the month to which the day of admission belongs, and those who are expected to continue to have an address after admission.

Total amounts for the first year (excluding the entrance examination fee)
Residence in the city: 676,800 yen
Residence outside of the city: 817,800 yen

2 In addition to this, student education and research disaster accident insurance fee and alumni fee are required separately.
3 If tuition is revised while attending university, the amount from the revision will be applied.
Khoa Department of Applied Chemistry and Bioscience, Department of Opto-Electronic System Engineering, Department of Information Systems Engineering
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 10
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Kỳ trước
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 1 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 2 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 25 tháng 2 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 6 tháng 3 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 15 tháng 3 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Toán, Môn tự nhiên
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú You must take Japanese, Mathematics, Science, and Foreign language of the Common Test for University Admissions.

Above information is subject to change. Please confirm application guidelines.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Public university mid-term schedule
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 1 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 2 năm 2022 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 8 tháng 3 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 3 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 26 tháng 3 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Toán
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú You must take Japanese, Mathematics, Science, and Foreign language of the Common Test for University Admissions.

Above information is subject to change. Please confirm application guidelines.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 03 tháng 08 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học