Japan Health Care College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Japan Health Care College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Japan Health Care College

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Japan Health Care College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Educational Foundation Japan Healthcare College, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Hokkaido  / Tư lập

日本医療大学 | Japan Health Care College

Japan Health Care College Danh sách các ngành học

  • Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
    30người (Niên khóa 2021) 4người (Niên khóa 2020) 20,000 Yên (Niên khóa 2021) 60,000 Yên (Niên khóa 2021) 480,000 Yên (Niên khóa 2021) Andersen Hukushimura, 434-1 Shin-ei, Kiyota-ku, Sapporo-shi, Hokkaido

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học