Japan Healthcare University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Japan Healthcare University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Japan Healthcare University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Japan Healthcare University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Health ScienceshoặcNgành Comprehensive Social WorkhoặcNgành Japanese Language Program for International Students, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Hokkaido  / Tư lập

日本医療大学 | Japan Healthcare University

Japan Healthcare University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi giống người Nhật nhưng được xét tuyển theo tiêu chuẩn khác Một vài người (Niên khóa 2021) 0người (Niên khóa 2020) 30,000 Yên (Niên khóa 2017) 300,000 Yên (Niên khóa 2017) 1,800,000 Yên (Niên khóa 2017) 11-1-50 Higashi3jo, Tsukisamu, Toyohira-ku, Sapporo-shi, Hokkaido
  Khoa
  • Nursing (tentative translation)
  • Rehabilitation (tentative translation)
  • Medical Radiation (tentative translation)
  • Clinical Laboratory Sciences
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 0người (Niên khóa 2021) 11-1-50 Higashi3jo, Tsukisamu, Toyohira-ku, Sapporo-shi, Hokkaido
 • Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  30người (Niên khóa 2021) 4người (Niên khóa 2020) 20,000 Yên (Niên khóa 2021) 60,000 Yên (Niên khóa 2021) 480,000 Yên (Niên khóa 2021) Andersen Hukushimura, 434-1 Shin-ei, Kiyota-ku, Sapporo-shi, Hokkaido
  Khoa
  • Japanese Language Program for International Students

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học