Social Welfare | Seisa Dohto University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Social Welfare | Seisa Dohto University | JPSS, trang chuyên về thông tin du ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Social Welfare

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường Seisa Dohto University. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành ManagementhoặcNgành Social WelfarehoặcNgành Fine Arts của Seisa Dohto University cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới Seisa Dohto University thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Hokkaido  / Tư lập

星槎道都大学 | Seisa Dohto University

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Liên hệ

Social Welfare

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 061-1196
Địa chỉ liên hệ 149 Nakanosawa, Kitahiroshima-shi, Hokkaido
Bộ phận liên hệ International Exchange Center
Điện thoại 011-372-8044
Fax 011-376-9339
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2022)
Số người thi tuyển 2người (Niên khóa 2021)
Số người trúng tuyển 2người (Niên khóa 2021)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 6người (Niên khóa 2021)
Số du học sinh tư phí của trường 6người (Niên khóa 2021)
Khoa Social Welfare
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ
Đề thi tuyển sinh cũ Không công khai
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Lịch trình A
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 10 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 10 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 16 tháng 10 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 2 tháng 11 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 16 tháng 11 năm 2021
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Writing in Japanese
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2019
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Applicants must have N2 or higher on the Japanese Language Proficiency Test (JLPT).
Applicants must have a total score of 200 or higher in Japanese on EJU (Examination for Japanese University Admission for International Students).
Applicants who have achieved "C Class (600 points) or higher" in J.TEST.
Applicants who have obtained Level 2 or higher on the NAT-TEST.
Those who have scored at least 600 points and 250 points in reading comprehension on the JPET.
Those who have scored B1 or higher on the JLCAT.
Those who have scored 525 or higher on the JPT

Entrance Examination in outside of Japan [Schedule A]
For application from outside of Japan, the schedule is different. Please confirm the university's website for details.

Application Period: September 15 (Wed.), 2021 - September 28 (Tue.), 2021 (must arrive)
Examination Dates: Saturday, October 2, 2021 - Saturday, October 16, 2021
Announcement of successful applicants: Tuesday, November 2, 2021
Deadline of Enrollment Procedures: Tuesday, November 16, 2021
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Lịch trình B
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 11 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 12 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 18 tháng 12 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 12 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 7 tháng 1 năm 2022
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Writing in Japanese
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2019
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Applicants must have N2 or higher on the Japanese Language Proficiency Test (JLPT).
Applicants must have a total score of 200 or higher in Japanese on EJU (Examination for Japanese University Admission for International Students).
Applicants who have achieved "C Class (600 points) or higher" in J.TEST.
Applicants who have obtained Level 2 or higher on the NAT-TEST.
Those who have scored at least 600 points and 250 points in reading comprehension on the JPET.
Those who have scored B1 or higher on the JLCAT.
Applicants with a score of 525 or higher on the JPT

Entrance Examination in outside of Japan [Schedule B]
For application from outside of Japan, the schedule is different. Please confirm the university's website for details.

Application Period: Monday, November 29, 2021 - Tuesday, December 7, 2021 (must arrive by this date)
Examination Dates: Saturday, December 11, 2021 - Saturday, December 18, 2021
Announcement of successful applicants: December 24, 2021 (Friday)
Deadline of Enrollment Procedures: January 7, 2022 (Friday)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Lịch trình C
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 1 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 1 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 2 tháng 2 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 17 tháng 2 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 1 tháng 3 năm 2022
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Writing in Japanese
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2019
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Applicants must have N2 or higher on the Japanese Language Proficiency Test (JLPT).
Applicants must have a total score of 200 or higher in Japanese on EJU (Examination for Japanese University Admission for International Students).
Applicants who have achieved "C Class (600 points) or higher" in J.TEST.
Applicants who have obtained Level 2 or higher on the NAT-TEST.
Those who have scored at least 600 points and 250 points in reading comprehension on the JPET.
Those who have scored B1 or higher on the JLCAT.
Applicants with a score of 525 or higher on the JPT

Entrance Examination in outside of Japan [Schedule B]
For application from outside of Japan, the schedule is different. Please confirm the university's website for details.

Application Period: January 7, 2022 (Fri.) - January 25, 2022 (Tue.)
Examination Dates: January 29, 2022 (Saturday) - February 5, 2022 (Saturday)
Announcement of successful applicants: Thursday, February 17, 2022
Deadline of Enrollment Procedures: Tuesday, March 1, 2022
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 10 năm 2022
Phân loại hồ sơ Autumn Admission (Application from inside of Japan)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 6 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 28 tháng 6 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 2 tháng 7 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 8 tháng 7 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 29 tháng 7 năm 2021
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Writing in Japanese
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2019
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Applicants must have N2 or higher on the Japanese Language Proficiency Test (JLPT).
Applicants must have a total score of 200 or higher in Japanese on EJU (Examination for Japanese University Admission for International Students).
Applicants who have achieved "C Class (600 points) or higher" in J.TEST.
Applicants who have obtained Level 2 or higher on the NAT-TEST.
Those who have scored at least 600 points and 250 points in reading comprehension on the JPET.
Those who have scored B1 or higher on the JLCAT.
Those who have scored 525 or higher on the JPT.

For Autumn Admission is only for residents in Japan. You cannot take the examination in outside of Japan.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 10 tháng 06 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học