Du lịch | Sapporo International University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Du lịch | Sapporo International University | JPSS, trang chuyên về thông tin ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Du lịch

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Sapporo International University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Nhân vănhoặcNgành Du lịchhoặcNgành Khoa học Thể thao và Con người, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Hokkaido  / Tư lập

札幌国際大学 | Sapporo International University

Du lịch

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 004-8602
Địa chỉ liên hệ 1-4-1, 4jo Kiyota, Kiyota-ku, Sapporo-shi, Hokkaido
Bộ phận liên hệ Admission Center
Điện thoại 011-881-8844
Fax 011-885-5554
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2024)
Tiền đăng ký dự thi 10,000 Yên (Niên khóa 2024)
Tiền nhập học 115,000 Yên (Niên khóa 2024)
Tiền học phí / năm 526,600 Yên (Niên khóa 2024)
Các khoản chi phí khác 158,800 Yên (Niên khóa 2024)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Khoa Tourism Business
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 8
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Kỳ thi đặc biệt dành cho du học sinh nước ngoài
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 11 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 6 tháng 12 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 16 tháng 12 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 12 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 31 tháng 1 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Those who took 200 points or higher of Japanese at EJU (being exempted for holders of N2 at JLPT)
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú For more details, please refer to the University's website.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Kỳ thi đặc biệt dành cho du học sinh nước ngoài
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 12 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 1 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 20 tháng 1 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 31 tháng 1 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 16 tháng 2 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Over 200 points of "Japanese as a Foreign Language" at EJU (being exempted for holders of N1 or N2 at JLPT)
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú For more details about the admission, please refer to the University website.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Kỳ thi đặc biệt dành cho du học sinh nước ngoài
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 29 tháng 1 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 9 tháng 2 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 17 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 28 tháng 2 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 8 tháng 3 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Over 200 points of "Japanese as a Foreign Language" at EJU (being exempted for holders of N1 or N2 at JLPT)
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú For more details about the admission, please refer to the University website.
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 10 năm 2024
Phân loại hồ sơ Kỳ thi đặc biệt dành cho du học sinh nước ngoài
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 7 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 7 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 3 tháng 8 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 9 tháng 8 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 30 tháng 8 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Over 200 points of "Japanese as a Foreign Language" at EJU (being exempted for holders of N1 or N2 at JLPT)
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú For more details about the admission, please refer to the University website.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 24 tháng 07 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học