Nursing | Sapporo University of Health Sciences | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Nursing | Sapporo University of Health Sciences | JPSS, trang chuyên về thông...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Nursing

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Sapporo University of Health Sciences, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Nursing, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Hokkaido  / Tư lập

札幌保健医療大学 | Sapporo University of Health Sciences

  • Nursing

Nursing

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 007-0894
Địa chỉ liên hệ 2-1-15, 4jo Nakanumanishi, Higashi-ku, Sapporo-shi, Hokkaido
Bộ phận liên hệ Admission & PR Office
Điện thoại (011)792-3328
Fax (011)792-3358

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 03 tháng 02 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học