Sapporo Gakuin University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Sapporo Gakuin University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Sapporo Gakuin University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Sapporo Gakuin University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Faculty of Economics and BusinesshoặcNgành HumanitieshoặcNgành LawshoặcNgành Psychology, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Hokkaido  / Tư lập

札幌学院大学 | Sapporo Gakuin University

Sapporo Gakuin University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 30,000 Yên (Niên khóa 2021) 120,000 Yên (Niên khóa 2021) 750,000 Yên (Niên khóa 2021) 11 Bunkyodai, Ebetsu-shi, Hokkaido
  Khoa
  • Department of Economics
  • Department of Business Administration
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 12người (Niên khóa 2019) 30,000 Yên (Niên khóa 2021) 120,000 Yên (Niên khóa 2021) 750,000 Yên (Niên khóa 2021) 11 Bunkyodai, Ebetsu-shi, Hokkaido
  Khoa
  • Human Sciences
  • English Language and Literature
  • Child Development
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 1người (Niên khóa 2019) 30,000 Yên (Niên khóa 2021) 120,000 Yên (Niên khóa 2021) 750,000 Yên (Niên khóa 2021) 11 Bunkyodai, Ebetsu-shi, Hokkaido
  Khoa
  • Jurisprudence
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 6người (Niên khóa 2019) 30,000 Yên (Niên khóa 2021) 120,000 Yên (Niên khóa 2021) 750,000 Yên (Niên khóa 2021) 11 Bunkyodai, Ebetsu-shi, Hokkaido
  Khoa
  • Clinical Psychology

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học