Economics | Asahikawa University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Economics | Asahikawa University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhậ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Economics

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Asahikawa University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành EconomicshoặcNgành Health and Welfare Science, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Hokkaido  / Tư lập

旭川大学 | Asahikawa University

Economics

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 079-8501
Địa chỉ liên hệ 23-1-9 Nagayamasanjo, Asahikawa-shi, Hokkaido
Bộ phận liên hệ Admission & PR Office
Điện thoại 0120-48-3124
Fax 0166-48-8718
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2022)
Số người thi tuyển 14người (Niên khóa 2021)
Số người trúng tuyển 13người (Niên khóa 2021)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 37người (Niên khóa 2021)
Số du học sinh tư phí của trường 37người (Niên khóa 2021)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền nhập học 100,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền học phí / năm 400,000 Yên (Niên khóa 2021)
Các khoản chi phí khác 49,500 Yên (Niên khóa 2021)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú Tuition for the 2022 academic year will be 400,000 yen, and for the 2023 academic year and beyond, it is yet to be determined but will be no more than 800,000 yen.
Khoa Management and Economics
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Có thể gửi bưu điện (cả nước ngoài)
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Special Entrance Examination for International Students 1st
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 1 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 1 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 1 tháng 2 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 2 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 25 tháng 2 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Eligibility criteria: You must not have Japanese nationality (not including permanent residents). You must be 18 years old or elder on 1st April 2022. You must take at least 200 points at Japanese ("Listening" and "Listening and Reading Comprehension" combined, excluding "Writing") of EJU or N2 (Level 2 of the old test) of JLPT. You must meet 1 or 2 of the followings.
1. You had finished (or are expected to finish) 12 years education on regular course in a foreign country by 31st March 2022, or are designated by Minister of Education as a holder of the equivalent ability.
2. You are a holder of eligibility to enter a foreign university like IB, Abitur, Baccalaureate and others.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Special Entrance Examination for International Students 2nd
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 2 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 3 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 12 tháng 3 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 22 tháng 3 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 28 tháng 3 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú Eligibility criteria: You must not have Japanese nationality (not including permanent residents). You must be 18 years old or elder on 1st April 2022. You must take at least 200 points at Japanese ("Listening" and "Listening and Reading Comprehension" combined, excluding "Writing") of EJU or N2 (Level 2 of the old test) of JLPT. You must meet 1 or 2 of the followings.
1. You had finished (or are expected to finish) 12 years education on regular course in a foreign country by 31st March 2022, or are designated by Minister of Education as a holder of the equivalent ability.
2. You are a holder of eligibility to enter a foreign university like IB, Abitur, Baccalaureate and others.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 09 tháng 07 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học