Comprehensive Social Work | Japan Healthcare University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Comprehensive Social Work | Japan Healthcare University | JPSS, trang chuyên ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Comprehensive Social Work

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Japan Healthcare University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Health ScienceshoặcNgành Comprehensive Social WorkhoặcNgành Japanese Language Program for International Students, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Hokkaido  / Tư lập

日本医療大学 | Japan Healthcare University

Comprehensive Social Work

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 062-0053
Địa chỉ liên hệ 11-1-50 Higashi3jo, Tsukisamu, Toyohira-ku, Sapporo-shi, Hokkaido
Bộ phận liên hệ International Student Center
Điện thoại 011-351-6100
Fax 011-351-6160
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2022)
Số người thi tuyển 0người (Niên khóa 2021)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2021)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 0người
Số du học sinh tư phí của trường 0người

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 12 tháng 11 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học