Economics and Management | Surugadai University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Economics and Management | Surugadai University | JPSS, trang chuyên về thông...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Economics and Management

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Surugadai University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành LawhoặcNgành Economics and ManagementhoặcNgành Media and Information ResourceshoặcNgành Psychology, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Saitama  / Tư lập

駿河台大学 | Surugadai University

Economics and Management

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 357-8555
Địa chỉ liên hệ 698 Azu, Hanno-shi, Saitama
Bộ phận liên hệ Admissions and Public Relations Office
Điện thoại 042-972-1124
Fax 042-972-1160
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 10người (Niên khóa 2021)
Số người thi tuyển 93người (Niên khóa 2020)
Số người trúng tuyển 24người (Niên khóa 2020)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 133người (Niên khóa 2020)
Số du học sinh tư phí của trường 133người (Niên khóa 2020)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền nhập học 100,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền học phí / năm 735,000 Yên (Niên khóa 2021)
Các khoản chi phí khác 340,000 Yên (Niên khóa 2021)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú Payments can be made in installments.
Khoa Economics and Management
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Special Entrance Examination (For International Students/October)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 9 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 9 năm 2020
Ngày thi tuyển Ngày 10 tháng 10 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 15 tháng 10 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 29 tháng 10 năm 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2019
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú ● The application qualification shall be as follows,
(1) Those who do not have Japanese nationality.
(2) Persons who can acquire or renew their status of residence under the Immigration Control and Refugee Recognition Act
(3) A person who completed a 12-year course in school education in a foreign country and has a qualification for university admission in that country or a person equivalent thereto
(4) Persons who meet even one of following requirement ① to ④.
① A person who took the EJU "Japanese"examination and has a score of 200 points or more (including Writing section).
② A person who took the EJU "Japanese"examination and has a score of 180 points or more (including Writing section), and recommended by Japanese language school or vocational school in Japan where you are enrolled. (Letter of recommendation is required.)
③ A person who took the JLPT N2 level or higher.
④ A person who took the JLPT N2 level or higher, and recommended by Japanese language school or vocational school in Japan where you are enrolled. (Letter of recommendation is required.)

● First test: Screening by documents
● Secondary Exam: Essay and Interview
*Only those who passed the 1st exam can take the 2nd examination.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Special Entrance Examination (For International Students/December)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 11 năm 2020
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 11 năm 2020
Ngày thi tuyển Ngày 12 tháng 12 năm 2020
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 17 tháng 12 năm 2020
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 7 tháng 1 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2019
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú ● The application qualification shall be as follows,
(1) Those who do not have Japanese nationality.
(2) Persons who can acquire or renew their status of residence under the Immigration Control and Refugee Recognition Act
(3) A person who completed a 12-year course in school education in a foreign country and has a qualification for university admission in that country or a person equivalent thereto
(4) Persons who meet even one of following requirement ① to ④.
① A person who took the EJU "Japanese"examination and has a score of 200 points or more (including Writing section).
② A person who took the EJU "Japanese"examination and has a score of 180 points or more (including Writing section), and recommended by Japanese language school or vocational school in Japan where you are enrolled. (Letter of recommendation is required.)
③ A person who took the JLPT N2 level or higher.
④ A person who took the JLPT N2 level or higher, and recommended by Japanese language school or vocational school in Japan where you are enrolled. (Letter of recommendation is required.)

● First test: Screening by documents
● Secondary Exam: Essay and Interview
*Only those who passed the 1st exam can take the 2nd examination.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2021
Phân loại hồ sơ Special Entrance Examination (For International Students/March)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 2 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 2 năm 2021
Ngày thi tuyển Ngày 13 tháng 3 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 16 tháng 3 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 24 tháng 3 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2019
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú ● The application qualification shall be as follows,
(1) Those who do not have Japanese nationality.
(2) Persons who can acquire or renew their status of residence under the Immigration Control and Refugee Recognition Act
(3) A person who completed a 12-year course in school education in a foreign country and has a qualification for university admission in that country or a person equivalent thereto
(4) Persons who meet even one of following requirement ① to ④.
① A person who took the EJU "Japanese"examination and has a score of 200 points or more (including Writing section).
② A person who took the EJU "Japanese"examination and has a score of 180 points or more (including Writing section), and recommended by Japanese language school or vocational school in Japan where you are enrolled. (Letter of recommendation is required.)
③ A person who took the JLPT N2 level or higher.
④ A person who took the JLPT N2 level or higher, and recommended by Japanese language school or vocational school in Japan where you are enrolled. (Letter of recommendation is required.)

● First test: Screening by documents
● Secondary Exam: Essay and Interview
*Only those who passed the 1st exam can take the 2nd examination.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 27 tháng 05 năm 2020

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học