Dokkyo University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Dokkyo University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Dokkyo University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Dokkyo University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Foreign LanguageshoặcNgành EconomicshoặcNgành LawhoặcNgành International Liberal Arts, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Saitama  / Tư lập

獨協大学 | Dokkyo University

Dokkyo University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 2người (Niên khóa 2023) 35,000 Yên (Niên khóa 2023) 270,000 Yên (Niên khóa 2023) 760,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-1 Gakuen-cho, Soka-shi, Saitama
  Khoa
  • German
  • English
  • French
  • Tourism and Transnational Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 10người (Niên khóa 2023) 35,000 Yên (Niên khóa 2023) 270,000 Yên (Niên khóa 2023) 760,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-1 Gakuencho, Soka-shi, Saitama
  Khoa
  • Economics
  • Management Science
  • Economics on Sustainability
 • Law
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 0người (Niên khóa 2023) 35,000 Yên (Niên khóa 2023) 270,000 Yên (Niên khóa 2023) 760,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-1 Gakuencho, Soka-shi, Saitama
  Khoa
  • Law
  • International Legal Studies
  • Policy Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 2người (Niên khóa 2023) 35,000 Yên (Niên khóa 2023) 270,000 Yên (Niên khóa 2023) 760,000 Yên (Niên khóa 2023) 1-1 Gakuen-cho, Soka-shi, Saitama
  Khoa
  • Interdisciplinary Studies

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học