Foreign Languages | Dokkyo University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Foreign Languages | Dokkyo University | JPSS, trang chuyên về thông tin du họ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Foreign Languages

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Dokkyo University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Foreign LanguageshoặcNgành EconomicshoặcNgành LawhoặcNgành International Liberal Arts, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Saitama  / Tư lập

獨協大学 | Dokkyo University

Foreign Languages

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 340-8585
Địa chỉ liên hệ 1-1 Gakuen-cho, Soka-shi, Saitama
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 048-946-1900
Fax 048-943-1320
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2017)
Số người thi tuyển 1người (Niên khóa 2016)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2016)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 1người (Niên khóa 2017)
Số du học sinh tư phí của trường 1người (Niên khóa 2017)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2016)
Tiền nhập học 270,000 Yên (Niên khóa 2016)
Tiền học phí / năm 760,000 Yên (Niên khóa 2016)
Các khoản chi phí khác 322,800 Yên (Niên khóa 2016)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Khoa German, English, French, Tourism and Transnational Studies
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 9
Đề thi tuyển sinh cũ Gửi cùng hồ sơ tuyển sinh
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Special Entrance Examination (International Students)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 10 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 7 tháng 10 năm 2017 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 25 tháng 11 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 12 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 11 tháng 12 năm 2017(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 20 tháng 2 năm 2018(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Tiểu luận, Phỏng vấn, Interview is conducted in English and Japanese for Department of English and Department of Tourism and Transnational Studies.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2015
Thi tiếng Anh Only for Department of Tourism and Transnational Studies, English examination at the university is conducted.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Designated languages of Essay is following.
For Department of German: Questions are written in Japanese. You must write Essay in German or Japanese.
For Department of French: Questions are written in Japanese. You must write Essay in French, English or Japanese.
For Department of Tourism and Transnational Studies: Questions are written in Japanese. You must write Essay in Japanese.
For Department of English: You are not required to write Essay. You must take Interview in Japanese and English.

For Department of English, you must take at least (1)CSE 2150 points of EIKEN, (2) 63 points of TOEFL(R)iBT (505 points at PBT),(3)600 points of TOEIC(R), (4) 860 points of TOEIC(R)( LR+S+W), (5) 4.5 points of IELTS (TM), (6) 120 points of TEAP (R+L), (7)240 points of TEAP(R+L+S+W), (8) 680 points of GTEC for STUDENTS (Advanced),(9) 1000 points of GTEC CBT.

For Department of Tourism and Transnational Studies, you must at least take (1)2nd grade or CSE 2010 points of EIKEN, (2) 57 points of TOEFL(R)iBT (487 points of PBT), (3) 550 points of TOEIC(R), (4) 790 points of TOEIC(R) & TOEIC(R)SW, (5) 4.0 points of IELTS (TM), (6) 100 points of TEAP (R+L),(7)226 points of TEAP (R+L,W,S), (8)900 points of GTEC CBT.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 02 tháng 08 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học