Foreign Languages | Dokkyo University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Foreign Languages | Dokkyo University | JPSS, trang chuyên về thông tin du họ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Foreign Languages

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Dokkyo University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Foreign LanguageshoặcNgành EconomicshoặcNgành LawhoặcNgành International Liberal Arts, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Saitama  / Tư lập

獨協大学 | Dokkyo University

Foreign Languages

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 340-8585
Địa chỉ liên hệ 1-1 Gakuen-cho, Soka-shi, Saitama
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 048-946-1900
Fax 048-943-1320
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2022)
Số người thi tuyển 0người (Niên khóa 2021)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2021)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 4người (Niên khóa 2021)
Số du học sinh tư phí của trường 5người (Niên khóa 2021)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền nhập học 270,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền học phí / năm 760,000 Yên (Niên khóa 2022)
Các khoản chi phí khác 322,800 Yên (Niên khóa 2022)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú Payments in plural times are possible of fees for special examination other than the admission fee.
If you cancel to enter to the university, fees other than the admission fee will be refunded by procedures in the designated period.
Khoa German, English, French, Tourism and Transnational Studies
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 9
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Special Entrance Examination (International Students)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 10 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 10 năm 2021 (Hạn gửi đến, tính theo dấu bưu điện)
Ngày thi tuyển Ngày 27 tháng 11 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 3 tháng 12 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 10 tháng 12 năm 2021(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 21 tháng 1 năm 2022(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn, Interview is conducted in English and Japanese for Department of English and Department of Tourism and Transnational Studies.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 11 năm 2020
Thi tiếng Anh Due to the set up score depends on the department, please refer to the application guideline.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Applicants must have one of the following qualifications in each department.
Department of German: (1) English Proficiency Test CSE 1980 or higher, (2) TOEFL(R) test iBT 52 or higher, (3) TOEIC(R) LR+SW test 750 or higher, (4) IELTS 4.0 or higher, (5) Cambridge English Proficiency Test 142 or higher
Department of English: (1) CSE2150 or above, (2) TOEFL(R) test iBT63 or above, (3) TOEIC(R) LR+SW test 860 or above, (4) IELTS 4.5 or above, (5) Cambridge Exam 147 or above
Department of French: (1) CSE 1980 or higher, (2) TOEFL(R) iBT 52 or higher, (3) TOEIC(R) LR+SW test 720 or higher, (4) IELTS 4.0 or higher, (5) Cambridge Exam 142 or higher
Department of Tourism and Transnational Studies: (1) CSE 2150 or higher, (2) TOEFL(R) test iBT 63 or higher, (3) TOEIC(R) LR+SW test 860 or higher, (4) IELTS 4.0 or higher, (5) Cambridge Exam 147 or higher

Essay
The designated language for the essay is as follows.
Department of German: The essay must be written in Japanese in response to a question (assignment) in Japanese.
Department of English: The essay must be written in Japanese for questions (assignments) in English.
Department of French: The essay must be written in Japanese in response to a question (assignment) in Japanese.
Department of Tourism and Transnational Studies: The essay must be written in Japanese for questions (assignments) in English.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 31 tháng 05 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học