International Management | Kyoei University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

International Management | Kyoei University | JPSS, trang chuyên về thông tin...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > International Management

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Kyoei University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành International Management, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Saitama  / Tư lập

共栄大学 | Kyoei University

  • International Management

International Management

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 344-0051
Địa chỉ liên hệ 4158 Uchimaki, Kasukabe-shi, Saitama
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 048-755-2490
Fax 048-755-3198
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 20người (Niên khóa 2022)
Số người thi tuyển 58người (Niên khóa 2021)
Số người trúng tuyển 26người (Niên khóa 2021)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 74người (Niên khóa 2021)
Số du học sinh tư phí của trường 74người (Niên khóa 2021)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền học phí / năm 600,000 Yên (Niên khóa 2022)
Các khoản chi phí khác 355,000 Yên (Niên khóa 2022)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Khoa International Management
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Cần liên hệ
Đề thi tuyển sinh cũ Không công khai
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Kỳ 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 10 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 11 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 10 tháng 11 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 17 tháng 11 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 25 tháng 11 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Phỏng vấn
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú The Entrance Examination for the admission at 2022does not impose EJU or JLPT due to the COVID-19, but please refer to the "General Admissions Guidelines for International Students" for details on application qualifications.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Kỳ 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 2 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 2 năm 2022 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 16 tháng 2 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 2 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 3 tháng 3 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Phỏng vấn
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú The Entrance Examination for the admission at 2022does not impose EJU or JLPT due to the COVID-19, but please refer to the "General Admissions Guidelines for International Students" for details on application qualifications.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 17 tháng 06 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học