Service Management | Bunri University of Hospitality | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Service Management | Bunri University of Hospitality | JPSS, trang chuyên về ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Service Management

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Bunri University of Hospitality, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Service Management, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Saitama  / Tư lập

西武文理大学 | Bunri University of Hospitality

  • Service Management

Service Management

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 350-1336
Địa chỉ liên hệ 311-1 Kashiwabara-Shinden, Sayama-shi, Saitama
Bộ phận liên hệ Admission & PR Office
Điện thoại 04-2954-7575
Fax 04-2954-7511
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 25người (Niên khóa 2022)
Số người thi tuyển 63người (Niên khóa 2021)
Số người trúng tuyển 27người (Niên khóa 2021)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 208người (Niên khóa 2021)
Số du học sinh tư phí của trường 208người (Niên khóa 2021)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền nhập học 300,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền học phí / năm 567,000 Yên (Niên khóa 2022)
Các khoản chi phí khác 150,000 Yên (Niên khóa 2022)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú For privately financed international students, there is a system to reduce 30% of tuition. For criteria, please refer to the university's website.

If you want to cancel your admission after the entrance procedures are completed, please contact our admission center and submit the necessary documents for cancellation by the designated date (March 31, 2022 17:00). In the case, money except for Examination fee and Admission fee will be returnable (On post, a registered express mail must arrive by March 31, 2021 17:00).
Khoa Service Management, Health and Welfare Management
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Special selection for privately financed international students with recommendation (You cannot apply to another university)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 9 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 9 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 2 tháng 10 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 11 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 19 tháng 11 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Please write an essay of 600 Japanese letters or less in 30 minutes. There is oral examination at the interview.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Excluding Writing
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Ghi chú You must have passed N2 (or N1) of JLPT, or must have taken Japanese of EJU (excluding Writing).
You must be recommended by principal of a school. You cannot apply to another university.

Application for each department is not conducted. You can select departments on the 2nd year.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Special selection for privately financed international students (General)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 11 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 11 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 4 tháng 12 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 8 tháng 12 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 22 tháng 12 năm 2021(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 26 tháng 1 năm 2022(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Japanese language test with writing in 60 minutes. There is oral examination at the interview.
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Application for each department is not conducted. You can select departments on the 2nd year.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 02 tháng 08 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học