Josai University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Josai University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Josai University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Josai University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành EconomicshoặcNgành SciencehoặcNgành Pharmaceutical ScienceshoặcNgành BusinesshoặcNgành Contemporary Policy, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Saitama  / Tư lập

城西大学 | Josai University

Josai University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 3người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 300,000 Yên (Niên khóa 2020) 670,000 Yên (Niên khóa 2020) 1-1 Keyakidai, Sakado-shi, Saitama
  Khoa
  • Economics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 1người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 300,000 Yên (Niên khóa 2020) 1-1 Keyakidai, Sakado-shi, Saitama
  Khoa
  • Mathematics
  • Chemistry
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2019) 3người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2019) 1-1 Keyakidai, Sakado-shi, Saitama
  Khoa
  • Pharmacy
  • Pharmaceutical Sciences
  • Clinical Dietetics and Human Nutrition
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 6người (Niên khóa 2019) 18người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 300,000 Yên (Niên khóa 2020) 670,000 Yên (Niên khóa 2020) 1-1 Keyakidai, Sakado-shi, Saitama
  Khoa
  • Management
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 5người (Niên khóa 2019) 4người (Niên khóa 2018) 35,000 Yên (Niên khóa 2020) 300,000 Yên (Niên khóa 2020) 670,000 Yên (Niên khóa 2020) 1-1 Keyakidai, Sakado-shi, Saitama
  Khoa
  • Social and Economic Systems

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học