Psychology and Social Welffare Department | Seigakuin University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Psychology and Social Welffare Department | Seigakuin University | JPSS, tra...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Psychology and Social Welffare Department

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Seigakuin University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Political Science & EconomicshoặcNgành HumanitieshoặcNgành Psychology and Social Welffare Department, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Saitama  / Tư lập

聖学院大学 | Seigakuin University

Psychology and Social Welffare Department

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 362-8585
Địa chỉ liên hệ 1-1 Tosaki, Ageo-shi, Saitama
Bộ phận liên hệ Admission Center
Điện thoại 048-725-6191
Fax 048-725-6891
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2018)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền nhập học 280,000 Yên (Niên khóa 2017)
Tiền học phí / năm 760,000 Yên (Niên khóa 2017)
Các khoản chi phí khác 310,300 Yên (Niên khóa 2017)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú There is tuition reduction program for privately financed international students.
Khoa Psychology and Social Welfare
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ AO System (Report Type)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học AO System
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần thi N1 (trình độ cấp 1)
Ghi chú Examination is conducted according to AO System. There is not a written examination. You must take the examination of Japanese at EJU, N2 (level 2) of JLPT, or J-TEST. Pre-application is acceptable from 1st August. You must have a meeting beforehand at "Open Campus", the opening dates of Campus to high school students. The university will send application form to accepted applicants of AO System.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students (1 Day Type) only for Department of Developmental Child Psychology and Department of Human Welfare
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 9 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 9 năm 2017
Ngày thi tuyển Ngày 30 tháng 9 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 3 tháng 10 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 13 tháng 10 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần dự thi (không quy định mức độ cấp mấy)
Ghi chú You must take the examination of Japanese at EJU, JLPT, or J-TEST.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2018
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students (1 Day Type) only for Department of Developmental Child Psychology and Department of Human Welfare
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 26 tháng 9 năm 2017
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 16 tháng 10 năm 2017
Ngày thi tuyển Ngày 21 tháng 10 năm 2017
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 24 tháng 10 năm 2017
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 2 tháng 11 năm 2017
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Nhật, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần dự thi (không quy định mức độ cấp mấy)
Ghi chú You must take the examination of JLPT, or Japanese of EJU, or J-TEST.
Entrance Examination for International Students (1 Day Type) is conducted on 11th November, February 10th and 13th March 2018.( There might not be scheduled for March13th exam)
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2016
Phân loại hồ sơ AO style (Report) (except for Child Studies )
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học AO System
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần thi N1 (trình độ cấp 1)
Ghi chú Examination is conducted according to AO System. There is not a written examination. You must take the examination of Japanese at EJU, N1 (level 1) of JLPT, or J-TEST. Pre-application is acceptable from 1st of April. You must have a meeting beforehand at "Open Campus", the opening dates of Campus to high school students. The university will send application form to accepted applicants of AO System.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 20 tháng 07 năm 2017

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học