Law | Surugadai University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Law | Surugadai University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Law

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Surugadai University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành LawhoặcNgành Economics and ManagementhoặcNgành Media and Information ResourceshoặcNgành Psychology, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Saitama  / Tư lập

駿河台大学 | Surugadai University

Law

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 357-8555
Địa chỉ liên hệ 698 Azu Hanno-shi, Saitama
Bộ phận liên hệ Admission and Public Relations Office
Điện thoại 042-972-1124
Fax 042-972-1160
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2022)
Số người thi tuyển 12người (Niên khóa 2021)
Số người trúng tuyển 4người (Niên khóa 2021)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 6người (Niên khóa 2021)
Số du học sinh tư phí của trường 6người (Niên khóa 2021)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền nhập học 100,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền học phí / năm 735,000 Yên (Niên khóa 2022)
Các khoản chi phí khác 340,000 Yên (Niên khóa 2022)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú Payments can be made in installments.
Khoa Law
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Trung tuần tháng 7
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Special Entrance Examination (For International Students, October Recruitment)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 9 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 9 năm 2021
Ngày thi tuyển Ngày 9 tháng 10 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 10 năm 2021
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 28 tháng 10 năm 2021
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2020
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú The qualifications for application are as follows
(1) Those who do not have Japanese nationality
(2) Those who can obtain or renew their status of residence under the Immigration Control and Refugee Recognition Act.
(3) Those who have completed 12 years of school education in a foreign country and are qualified to enter a university in that country or its equivalent.
(4) Those who have at least one of the following conditions a through d.
a. Applicants who have taken Japanese as a Foreign Language of EJU with a score of 200 or higher (including Writing).
b. Applicants who have taken Japanese as a Foreign Language of EJU with a score of 180 or higher (including Writing), and are recommended by the principal of the Japanese language school or vocational school in Japan in which they are enrolled. (A letter of recommendation is required)
c. Applicants who have passed N2 (or N1) of JLPT and can submit the score.
d. Applicants who have passed N2 (or N1) of JLPT and can submit the score, and are recommended by the principal of the Japanese language school or vocational school in Japan where they are enrolled (recommendation letter is required).

First stage examination: Document screening
Secondary stage examination: Essay, Interview
Only applicants who passed First stage examination can take Secondary stage examination.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Special Entrance Examination (For International Students, February Recruitment)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 1 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 27 tháng 1 năm 2022
Ngày thi tuyển Ngày 12 tháng 2 năm 2022
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 17 tháng 2 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 3 tháng 3 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi sau tháng 6 năm 2020
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú The qualifications for application are as follows
(1) Those who do not have Japanese nationality
(2) Those who can obtain or renew their status of residence under the Immigration Control and Refugee Recognition Act.
(3) Those who have completed 12 years of school education in a foreign country and are qualified to enter a university in that country or its equivalent.
(4) Those who have at least one of the following conditions a through d.
a. Applicants who have taken Japanese as a Foreign Language of EJU with a score of 200 or higher (including Writing).
b. Applicants who have taken Japanese as a Foreign Language of EJU with a score of 180 or higher (including Writing), and are recommended by the principal of the Japanese language school or vocational school in Japan in which they are enrolled. (A letter of recommendation is required)
c. Applicants who have passed N2 (or N1) of JLPT and can submit the score.
d. Applicants who have passed N2 (or N1) of JLPT and can submit the score, and are recommended by the principal of the Japanese language school or vocational school in Japan where they are enrolled (recommendation letter is required).

First stage examination: Document screening
Secondary stage examination: Essay, Interview
Only applicants who passed First stage examination can take Secondary stage examination.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 06 tháng 07 năm 2021

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học