Jumonji University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Jumonji University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Jumonji University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Jumonji University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Human LifehoặcNgành Education and HumanitieshoặcNgành Social and Information Design, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Saitama  / Tư lập

十文字学園女子大学 | Jumonji University

Jumonji University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2023) 35,000 Yên (Niên khóa 2023) 250,000 Yên (Niên khóa 2023) 560,000 Yên (Niên khóa 2023) 2-1-28 Sugasawa, Niiza-shi, Saitama
  Khoa
  • Department of Health and Nutrition
  • Department of Food and Nutrition
  • Department of Food Science
  • Department of Human Welfare
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2023) 35,000 Yên (Niên khóa 2023) 250,000 Yên (Niên khóa 2023) 470,000 Yên (Niên khóa 2023) 2-1-28 Sugasawa, Niiza-shi, Saitama
  Khoa
  • Department of Early Childhood Care and Education
  • Department of Elementary Education
  • Department of Psychology
  • Department of Literature and Culture
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2023) 350,000 Yên (Niên khóa 2023) 250,000 Yên (Niên khóa 2023) 460,000 Yên (Niên khóa 2023) 2-1-28 Sugasawa, Niiza-shi, Saitama
  Khoa
  • Department of Social and Information Design

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học