Health Sciences | Nihon Isntitute of Medical Science | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Health Sciences | Nihon Isntitute of Medical Science | JPSS, trang chuyên về...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Health Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Nihon Isntitute of Medical Science, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Health Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Saitama  / Tư lập

日本医療科学大学 | Nihon Isntitute of Medical Science

  • Health Sciences

Health Sciences

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 350-0435
Địa chỉ liên hệ 1276 Shimogawara, Moroyama-machi, Iruma-gun, Saitama
Bộ phận liên hệ Admission & PR Office
Điện thoại 049-230-5000
Fax 049-294-5001
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền nhập học 300,000 Yên (Niên khóa 2020)
Tiền học phí / năm 800,000 Yên (Niên khóa 2020)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú Other Expenses differ by Departments.
Medical Care and Radiology, Nursing, Clinical Engineering: 756,000 yen
Rehabilitation: 786,000 yen

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 17 tháng 06 năm 2019

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học