Tìm nơi du học từ Aichi Đại học | Website về thông tin du học JPSS(Trang thứ 2)

Tìm nơi du học từ Aichi Đại học | Website về thông tin du học JPSS(Trang thứ 2)

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Trang thứ 2

Tìm nơi du học từ Aichi Đại học (Trang thứ 2)

Khác với Tokyo hay Kyoto và Osaka, Aichi là tỉnh trọng yếu của khu vực Trung bộ với nền văn hóa và kinh tế có màu sắc riêng biệt. Aichi có sân bay quốc tế Chubu, hay được gọi bởi cái tên quan thuộc là Centrair. Hàng năm có rất nhiều khách du lịch và du học sinh sử dụng sân bay này.Thành phố Aichi, thành phố trung tâm của tỉnh, có giao thông thuận lợi với nhiều hệ thống tàu điện ngầm. Aichi còn tập trung nhiều doanh nghiệp trong ngành sản xuất ô tô, và chính vì vậy tỉnh có chế độ học bổng dành cho các du học sinh học những chuyên ngành liên quan đến sản xuất ô tô.

  • Đại học
  • Cao học
  • Trường chuyên môn
  • Đại học ngắn hạn
  • Tất cả
Tên trường
Từ khóa tự do
Ngành
Khoa
Môn học
学問から選択
Tìm kiếm từ bản đồ
Mở bản đồ
Bổ sung điều kiện tìm kiếm

Có thể tìm kiếm Đại học đang tuyển sinh du học sinh theo bản đồ hoặc dựa vào điều kiện tuyển sinh theo ngành học.

Tổng cộng 40 trường Trang thứ 2

Toyota Technological Institute Danh sách các ngành học

Toyohashi University of Technology Danh sách các ngành học

Toyohashi Sozo University Danh sách các ngành học

Doho University Danh sách các ngành học

Nagoya College of Music Danh sách các ngành học

Nagoya University of Foreign Studies Danh sách các ngành học

Nagoya University of Economics Danh sách các ngành học

Nagoya University of the Arts Danh sách các ngành học

Nagoya Institute of Technology Danh sách các ngành học

International Professional University of Technology in Nagoya Danh sách các ngành học

Nagoya Sangyo University Danh sách các ngành học

Nagoya University of Commerce and Business Danh sách các ngành học

Nagoya Bunri University Danh sách các ngành học

1 2

Thay đổi điều kiện tìm kiếm


Đại học

Sapporo University
Temple University, Japan Campus
Meiji Gakuin University
Teikyo University