Faculty of Technology | International Professional University of Technology in Nagoya | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Faculty of Technology | International Professional University of Technology i...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Faculty of Technology

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về International Professional University of Technology in Nagoya, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Faculty of Technology, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Aichi  / Tư lập

名古屋国際工科専門職大学 | International Professional University of Technology in Nagoya

  • Faculty of Technology

Faculty of Technology

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 450-0002
Địa chỉ liên hệ Comprehensive Building Spiral Towers, 4-27-1 Meieki, Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi
Bộ phận liên hệ Admission Center
Điện thoại 052-561-2001
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2021)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2021)
Ghi chú 【Admission fee】
Department of Information Technology: 250,000 yen
Department of Digital Entertainment: 250,000 yen
National qualification special course: 50,000 yen

【Tuition fee】
Department of Information Technology: 980,000 yen
Department of Digital Entertainment: 1,010,000 yen
National qualification special course: 670,000 yen

【Other Expenses】
Department of Information Technology 440,000 yen
Department of Digital Entertainment: 450,000 yen
National qualification special course: 250,000 yen
Separate teaching material fees are required

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 15 tháng 06 năm 2021

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học