Management | Nagoya University of Commerce and Business | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Management | Nagoya University of Commerce and Business | JPSS, trang chuyên ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Management

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Nagoya University of Commerce and Business, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành EconomicshoặcNgành International StudieshoặcNgành CommercehoặcNgành ManagementhoặcNgành Global BBA, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Aichi  / Tư lập

名古屋商科大学 | Nagoya University of Commerce and Business

Management

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 470-0193
Địa chỉ liên hệ Sagamine, Komenoki-cho, Nisshin-shi, Aichi
Bộ phận liên hệ Admission and PR Office
Điện thoại 0561-73-3006, 0120-41-3006
Fax 0561-73-1202
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2025)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2025)
Tiền nhập học 270,000 Yên (Niên khóa 2025)
Tiền học phí / năm 687,000 Yên (Niên khóa 2025)
Các khoản chi phí khác 465,000 Yên (Niên khóa 2025)
Khoa Management, Management Information Science
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 5
Đề thi tuyển sinh cũ Không công khai
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Kỳ 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 9 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 9 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 18 tháng 9 năm 2024 ~ Ngày 27 tháng 9 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 30 tháng 9 năm 2024 ~ Ngày 11 tháng 10 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 8 tháng 11 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Essay for a designated theme
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Applicants must have taken one of the following tests: JLPT, EJU, BJT Business Japanese Proficiency Test, J.TEST A-C level, NAT-TEST, or JPT.
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Kỳ 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 10 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 25 tháng 10 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 30 tháng 10 năm 2024 ~ Ngày 8 tháng 11 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 11 tháng 11 năm 2024 ~ Ngày 22 tháng 11 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 20 tháng 12 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Essay for a designated theme
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Applicants must have taken one of the following tests: JLPT, EJU, BJT Business Japanese Proficiency Test, J.TEST A-C level, NAT-TEST, or JPT.
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Third intake; There are also a Fourth intake and a Fifth intake (Residents in Japan only).
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 11 tháng 11 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 11 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 27 tháng 11 năm 2024 ~ Ngày 6 tháng 12 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 9 tháng 12 năm 2024 ~ Ngày 20 tháng 12 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 17 tháng 1 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Essay for a designated theme
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Applicants must have taken one of the following tests: JLPT, EJU, BJT Business Japanese Proficiency Test, J.TEST A-C level, NAT-TEST, or JPT.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú In addition to the above, there are also a Fourth intake and a Fifth intake (Residents in Japan only)
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2024
Phân loại hồ sơ Third intake
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 7 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Essay for a designated theme
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Applicants must have taken one of the following tests: JLPT, EJU, BJT Business Japanese Proficiency Test, J.TEST A-C level, NAT-TEST, or JPT.
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú All application documents must arrive by the deadline, so please apply well in advance.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 24 tháng 05 năm 2024

Danh sách các trường đã xem gần đây

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học