Global BBA | Nagoya University of Commerce and Business | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Global BBA | Nagoya University of Commerce and Business | JPSS, trang chuyên ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Global BBA

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Nagoya University of Commerce and Business, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành EconomicshoặcNgành International StudieshoặcNgành CommercehoặcNgành ManagementhoặcNgành Global BBA, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Aichi  / Tư lập

名古屋商科大学 | Nagoya University of Commerce and Business

Global BBA

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 470-0193
Địa chỉ liên hệ Sagamine, Komenoki-cho, Nisshin-shi, Aichi
Bộ phận liên hệ Admission and PR Office
Điện thoại 0561-73-3006, 0120-41-3006
Nét đặc sắc của ngành học Bạn có thể lấy học vị bằng chương trình chỉ dùng tiếng Anh.
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Liên hệ để biết thêm chi tiết
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2025)
Tiền đăng ký dự thi 5,000 Yên (Niên khóa 2025)
Tiền nhập học 270,000 Yên (Niên khóa 2025)
Tiền học phí / năm 687,000 Yên (Niên khóa 2025)
Các khoản chi phí khác 465,000 Yên (Niên khóa 2025)
Ghi chú If you are residing in Japan, examination fee is 35,000 yen.
Khoa Global BBA
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 6
Đề thi tuyển sinh cũ Không công khai
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Kỳ 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 3 tháng 6 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 14 tháng 6 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 17 tháng 6 năm 2024 ~ Ngày 28 tháng 6 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 7 năm 2024 ~ Ngày 12 tháng 7 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 2 tháng 8 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 30 tháng 8 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn, Essay for a designated theme
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Điều kiện điểm TOEFL _iBT Trên 61 điểm
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Proof of English proficiency in TOEFL or one of the following is required.
IELTS Overall Band, TOEIC L&R Test, Practical English Proficiency Test, Pearson PTE
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Kỳ 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 7 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 7 năm 2024
Ngày thi tuyển Ngày 22 tháng 7 năm 2024 ~ Ngày 2 tháng 8 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 5 tháng 8 năm 2024 ~ Ngày 16 tháng 8 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 20 tháng 9 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 18 tháng 10 năm 2023(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn, Essay for a designated theme
Điều kiện điểm TOEFL _iBT Trên 61 điểm
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Proof of English proficiency in TOEFL or one of the following is required.
IELTS Overall Band, TOEIC L&R Test, Practical English Proficiency Test, Pearson PTE
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2025
Phân loại hồ sơ Kỳ 3
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 2 tháng 9 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 13 tháng 9 năm 2024
Ngày thi tuyển Ngày 16 tháng 9 năm 2024 ~ Ngày 27 tháng 9 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 30 tháng 9 năm 2024 ~ Ngày 11 tháng 10 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 8 tháng 11 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 6 tháng 12 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn, Essay for a designated theme
Điều kiện điểm TOEFL _iBT Trên 61 điểm
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Proof of English proficiency in TOEFL or one of the following is required.
IELTS Overall Band, TOEIC L&R Test, Practical English Proficiency Test, Pearson PTE
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2024
Phân loại hồ sơ Ninth intake (Residents in Japan only)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 10 tháng 6 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 7 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn, Essay for a designated theme
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Anh
Thi tiếng Anh Sử dụng thành tích TOEFL v.v...
Điều kiện điểm TOEFL _iBT Trên 61 điểm
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú Proof of English proficiency in TOEFL or one of the following is required.
IELTS Overall Band, TOEIC L&R Test, Practical English Proficiency Test, Pearson PTE

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 30 tháng 05 năm 2024

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học