Nagoya University of Foreign Studies | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Nagoya University of Foreign Studies | JPSS, trang chuyên về thông tin du học...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Nagoya University of Foreign Studies

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Nagoya University of Foreign Studies, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Foreign StudieshoặcNgành Contemporary International StudieshoặcNgành Global Governance and CollaborationhoặcNgành World Liberal Arts, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Aichi  / Tư lập

名古屋外国語大学 | Nagoya University of Foreign Studies

Nagoya University of Foreign Studies Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2021) 15,000 Yên (Niên khóa 2021) 200,000 Yên (Niên khóa 2021) 765,000 Yên (Niên khóa 2021) 57 Takenoyama, Iwasaki-cho, Nisshin-shi, Aichi
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2021) 15,000 Yên (Niên khóa 2021) 200,000 Yên (Niên khóa 2021) 535,500 Yên (Niên khóa 2021) 57 Takenoyama, Iwasaki-cho, Nissin-shi, Aichi
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2021) 15,000 Yên (Niên khóa 2021) 200,000 Yên (Niên khóa 2021) 535,500 Yên (Niên khóa 2021) 57 Takenoyama, Iwasaki-cho, Nisshin-shi, Aichi
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2021) 15,000 Yên (Niên khóa 2021) 200,000 Yên (Niên khóa 2021) 535,500 Yên (Niên khóa 2021) 57 Takenoyama, Iwasaki-cho, Nisshin-shi, Aichi

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học