Tokai Gakuen University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Tokai Gakuen University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Tokai Gakuen University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokai Gakuen University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Business Management hoặcNgành HumanitieshoặcNgành Sport and Health SciencehoặcNgành Health and NutritionhoặcNgành EducationhoặcNgành Psychology, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Aichi  / Tư lập

東海学園大学 | Tokai Gakuen University

Tokai Gakuen University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 0người (Niên khóa 2019) 30,000 Yên (Niên khóa 2020) 250,000 Yên (Niên khóa 2020) 640,000 Yên (Niên khóa 2020) 2-901 Nakahira, Tenpaku-ku, Nagoya-shi, Aichi
  Khoa
  • Business Administration
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 30,000 Yên (Niên khóa 2020) 250,000 Yên (Niên khóa 2020) 640,000 Yên (Niên khóa 2020) 2-901 Nakahira, Tenpaku-ku, Nagoya-shi, Aichi
  Khoa
  • School of Humanities
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 30,000 Yên (Niên khóa 2020) 250,000 Yên (Niên khóa 2020) 640,000 Yên (Niên khóa 2020) 2-901 Nakahira, Tenpaku-ku, Nagoya-shi, Aichi
  Khoa
  • School of Sport and Health Science
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 1người (Niên khóa 2019) 30,000 Yên (Niên khóa 2020) 250,000 Yên (Niên khóa 2020) 670,000 Yên (Niên khóa 2020) 2-901 Nakahira, Tenpaku-ku, Nagoya-shi, Aichi
  Khoa
  • Health and Nutrition
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 30,000 Yên (Niên khóa 2020) 250,000 Yên (Niên khóa 2020) 670,000 Yên (Niên khóa 2020) 2-901, Nakahira,Tenpaku-ku, Nagoya-shi, Aichi
  Khoa
  • Education
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2020) 30,000 Yên (Niên khóa 2020) 250,000 Yên (Niên khóa 2020) 640,000 Yên (Niên khóa 2020) 2-901 Nakahira, Tenpaku-ku, Nagoya-shi, Aichi
  Khoa
  • Psychology

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học