Gifu Pharmaceutical University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Gifu Pharmaceutical University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Gifu Pharmaceutical University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Gifu Pharmaceutical University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Pharmaceutical Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Gifu  / Công lập

岐阜薬科大学 | Gifu Pharmaceutical University

Gifu Pharmaceutical University Danh sách các ngành học

  • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
    Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 0người (Niên khóa 2019) 0người (Niên khóa 2018) 17,000 Yên (Niên khóa 2019) 504,000 Yên (Niên khóa 2019) 535,800 Yên (Niên khóa 2019) 1-25-4, Daigakunishi, Gifu-shi, Gifu
    Khoa
    • Pharmacy

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học