University of Shizuoka | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

University of Shizuoka | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > University of Shizuoka

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về University of Shizuoka, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Pharmaceutical ScienceshoặcNgành Food and Nutritional ScienceshoặcNgành International RelationshoặcNgành Administration and Informatics, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Shizuoka  / Công lập

静岡県立大学 | University of Shizuoka

University of Shizuoka Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2023) 0người (Niên khóa 2022) 17,000 Yên (Niên khóa 2022) 366,600 Yên (Niên khóa 2022) 535,800 Yên (Niên khóa 2022) 52-1 Yada, Suruga-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka
  Khoa
  • Pharmaceutical Sciences
  • Medecinal Science
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2023) 0người (Niên khóa 2022) 17,000 Yên (Niên khóa 2022) 366,600 Yên (Niên khóa 2022) 535,800 Yên (Niên khóa 2022) 52-1 Yada, Suruga-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka
  Khoa
  • Food and Life Sciences
  • Nutritional and Life Sciences
  • Environmental and Life Sciences
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2023) 8người (Niên khóa 2022) 17,000 Yên (Niên khóa 2022) 366,600 Yên (Niên khóa 2022) 535,800 Yên (Niên khóa 2022) 52-1 Yada, Suruga-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka
  Khoa
  • International Relations
  • International Languages and Cultures
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2023) 1người (Niên khóa 2022) 17,000 Yên (Niên khóa 2022) 366,600 Yên (Niên khóa 2022) 535,800 Yên (Niên khóa 2022) 52-1 Yada, Suruga-ku, Shizuoka-shi, Shizuoka
  Khoa
  • Administration and Informatics

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học