International University of Health and Welfare | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

International University of Health and Welfare | JPSS, trang chuyên về thông ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > International University of Health and Welfare

Dành cho các bạn đang có dự định du học trường International University of Health and Welfare. JAPAN STUDY SUPPORT là trang thông tin về du học Nhật Bản dành cho du học sinh nước ngoài, được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation. Trang này đăng các thông tin Ngành giảng viên y tếhoặcNgành Health ScienceshoặcNgành Health and WelfarehoặcNgành PharmacyhoặcNgành Health Sciences at FukuokahoặcNgành Nursing and Rehabilitation Science at OdawarahoặcNgành Khoa Điều dưỡng tại NaritahoặcNgành Khoa Chăm sóc Sức khỏe NaritahoặcNgành Psychology and Health Care Management at AkasakahoặcNgành Pharmacy at Fukuoka của International University of Health and Welfare cũng như thông tin chi tiết về từng ngành học, nên nếu bạn đang tìm hiểu thông tin du học liên quan tới International University of Health and Welfare thì hãy sử dụng trang web này.Ngoài ra còn có cả thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.

Đại học Tochigi, Chiba  / Tư lập

国際医療福祉大学 | International University of Health and Welfare

Download tài liệu giới thiệu trường đại học
Liên hệ

Japan’s first comprehensive university of health and welfare

The International University of Health and Welfare (IUHW) was founded in Ohtawara City, Tochigi, in 1995. Established as the country’s first comprehensive university of health and welfare, IUHW opened a School of Medicine at its Narita campus in 2017, and opened a new campus in Akasaka in Tokyo in 2018. There are currently 11 undergraduate departments and 26 graduate departments spread across 6 campuses. In 2020 the university is scheduled to open the International University of Health and Welfare Narita Hospital, a world-class hospital hub that will become the university’s 6th affiliated hospital and the main hospital for the School of Medicine.
One of the main features of IUHW is a multi-job collaborative education that utilizes a wealth of affiliated facilities.

【Provides Unprecedented Medical Education to Nurture Globally Minded Physicians Equipped with Comprehensive and Advanced Skills.】
Unlike passive 20th century education in which students simply memorized textbooks and attended lectures in which lecturers merely reeled off information in a unilateral matter, students at IUHW are able to engage in participatory and student-driven active learning.

・20 international students are enrolled in each year, and trained to become leaders in their home countries.
・Classes conducted mainly in English in Year 1 ~ 2.
・Curriculum integrated the basic medicine and the clinical medicine.
・Medical Education Simulation Center; one of the biggest in the world.
・Active learning with dividing 140 students into 20 groups.

Contact: admission@iuhw.ac.jp

Trang web chính thức :

Share:
 • QQ
 • weibo
 • twitter
 • facebook
 • wechat

International University of Health and Welfare Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 20người (Niên khóa 2022) 20người (Niên khóa 2021) 15,000 Yên (Niên khóa 2022) 1,500,000 Yên (Niên khóa 2022) 1,900,000 Yên (Niên khóa 2022) 4-3 Kozunomori, Narita City, Chiba
  Khoa
  • Medicine
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 0người (Niên khóa 2021) 30,000 Yên (Niên khóa 2022) 300,000 Yên (Niên khóa 2022) 900,000 Yên (Niên khóa 2022) 4-3 Kozunomori, Narita-shi, Chiba
  Khoa
  • Nursing
  • Physical Therapy
  • Occupational Therapy
  • Speech and Hearing Sciences
  • Orthoptics and Visual Sciences
  • Radiological Sciences
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 2người (Niên khóa 2021) 30,000 Yên (Niên khóa 2022) 200,000 Yên (Niên khóa 2022) 700,000 Yên (Niên khóa 2022) 4-3 Kozunomori, Narita-shi, Chiba
  Khoa
  • Social Services and Healthcare Management
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 1người (Niên khóa 2021) 35,000 Yên (Niên khóa 2022) 300,000 Yên (Niên khóa 2022) 1,100,000 Yên (Niên khóa 2022) 4-3 Kozunomori, Narita-shi, Chiba
  Khoa
  • Pharmaceutical Sciences
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 0người (Niên khóa 2021) 30,000 Yên (Niên khóa 2022) 300,000 Yên (Niên khóa 2022) 900,000 Yên (Niên khóa 2022) 4-3 Kouzunomori, Narita-shi, Chiba
  Khoa
  • Physical Therapy
  • Occupational Therapy
  • Speech and Hearing Sciences
  • Medical Science Technology
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 1người (Niên khóa 2021) 30,000 Yên (Niên khóa 2022) 300,000 Yên (Niên khóa 2022) 900,000 Yên (Niên khóa 2022) 4-3 Kouzunomori, Narita-shi, Chiba
  Khoa
  • Nursing
  • Physical Therapy
  • Occupational Therapy
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 3người (Niên khóa 2021) 30,000 Yên (Niên khóa 2022) 300,000 Yên (Niên khóa 2022) 900,000 Yên (Niên khóa 2022) 4-3 Kozunomori, Narita-shi, Narita
  Khoa
  • Nursing
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 4người (Niên khóa 2021) 30,000 Yên (Niên khóa 2022) 300,000 Yên (Niên khóa 2022) 900,000 Yên (Niên khóa 2022) 4-3 Kozunomori, Narita-shi, Narita
  Khoa
  • Physical Therapy
  • Occupational Therapy
  • Speech and Hearing Sciences
  • Radiological Sciences
  • Medical Science Technology
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 4người (Niên khóa 2021) 30,000 Yên (Niên khóa 2022) 200,000 Yên (Niên khóa 2022) 700,000 Yên (Niên khóa 2022) 4-3 Kozunomori, Narita-shi, Chiba
  Khoa
  • Department of Psycholpgy
  • Department of Healthcare Management
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 0người (Niên khóa 2021) 35,000 Yên (Niên khóa 2022) 300,000 Yên (Niên khóa 2022) 1,100,000 Yên (Niên khóa 2022) 4-3, Kozunomori, Narita-shi, Chiba
  Khoa
  • Pharmaceutical Sciences

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học