Tìm nơi du học từ Đại học ngắn hạn | Website về thông tin du học JPSS

Tìm nơi du học từ Đại học ngắn hạn | Website về thông tin du học JPSS

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> Tìm nơi du học từ Đại học ngắn hạn

  • Đại học
  • Cao học
  • Trường chuyên môn
  • Đại học ngắn hạn
  • Tất cả
Tên trường
Từ khóa tự do
Khoa
Chuyên ngành
Môn học
学問から選択
Bổ sung điều kiện tìm kiếm

Có thể tìm kiếm Đại học ngắn hạn đang tuyển sinh du học sinh theo bản đồ hoặc dựa vào điều kiện tuyển sinh theo ngành học.

Tổng cộng 97 trường Trang thứ 1

Đại học ngắn hạn Teikyo

Tiếp thu những hiểu biết và kỹ năng thực hành có ích cho xã hội

Trường Đại học Teikyo là trường đại học tổng hợp gồm 10 khoa và 32 bộ môn liên quan đến y học, nhân văn và tự nhiên. Trường đặt trọng tâm giáo dục vào 3 yếu tố là “Thực học” tức là học những kiến t...
[«Đại học ngắn hạn Teikyo» Xem tiếp]

Đại học ngắn hạn Teikyo Danh sách các ngành học

Aichi University of Technology Automotive Junior College Danh sách các ngành học

Aichi Junior College Danh sách các ngành học

Aomori Chuo Junior College Danh sách các ngành học

Asahikawa City University Junior College Danh sách các ngành học

Ikuei Junior College Danh sách các ngành học

Imabari Meitoku Junior College Danh sách các ngành học

Iwaki Junior College Danh sách các ngành học

Iwate Prefectural University, Miyako Junior College Danh sách các ngành học

Iwate Prefectural University Morioka Junior College Danh sách các ngành học

Ueno Gakuen University Junior College Danh sách các ngành học

Osaka Junior College of Music Danh sách các ngành học

Osaka Gakuin Junior College Danh sách các ngành học

Osaka University of Arts Junior College Danh sách các ngành học

Osaka International College Danh sách các ngành học

Otsuma Women's University Junior College Division Danh sách các ngành học

Okinawa Christian Junior College Danh sách các ngành học

1 2 3 4 5

Thay đổi điều kiện tìm kiếm