Ikuei Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Ikuei Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Ikuei Junior College

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Ikuei Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Early Childhood Care & EducationhoặcNgành Modern Communication, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Gunma  / Tư lập

育英短期大学 | Ikuei Junior College

Ikuei Junior College Danh sách các ngành học

  • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
    Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2016) 0người (Niên khóa 2015) 30,000 Yên (Niên khóa 2016) 300,000 Yên (Niên khóa 2016) 550,000 Yên (Niên khóa 2016) Kyomemachi 1656-1, Takasaki-shi, Gunma
  • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
    Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2017) 0người (Niên khóa 2016) 30,000 Yên (Niên khóa 2016) 300,000 Yên (Niên khóa 2016) 550,000 Yên (Niên khóa 2016) Kyomemachi 1656-1, Takasaki-shi, Gunma

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học