Aomori Chuo Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Aomori Chuo Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Aomori Chuo Junior College

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Aomori Chuo Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Food DieteticshoặcNgành Infant Education, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Aomori  / Tư lập

青森中央短期大学 | Aomori Chuo Junior College

Aomori Chuo Junior College Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 0người (Niên khóa 2021) 12,500 Yên (Niên khóa 2020) 125,000 Yên (Niên khóa 2020) 275,000 Yên (Niên khóa 2020) 12, Aza-Kanda, Oaza-Yokouchi, Aomori-shi, Aomori
  Khoa
  • Food Dietetics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 0người (Niên khóa 2021) 12,500 Yên (Niên khóa 2020) 125,000 Yên (Niên khóa 2020) 275,000 Yên (Niên khóa 2020) 12 Aza-kanda, Oaza-yokouchi, Aomori-shi, Aomori
  Khoa
  • Infant Education

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học