Osaka University of Arts Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Osaka University of Arts Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Osaka University of Arts Junior College

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Osaka University of Arts Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Department of Media and ArtshoặcNgành Department of Design and Arts, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Osaka  / Tư lập

大阪芸術大学短期大学部 | Osaka University of Arts Junior College

Osaka University of Arts Junior College Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi giống người Nhật nhưng được xét tuyển theo tiêu chuẩn khác Một vài người (Niên khóa 2019) 1người (Niên khóa 2018) 20,000 Yên (Niên khóa 2019) 320,000 Yên (Niên khóa 2019) 640,000 Yên (Niên khóa 2019) 4-8-70 Aramaki, Itami-shi, Hyogo
  Khoa
  • media course (publishing, advertising, broadcasting, movie)
  • theatrical art course
  • popular music
  • voice actor
  • popular dance
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi giống người Nhật nhưng được xét tuyển theo tiêu chuẩn khác Một vài người (Niên khóa 2019) 1người (Niên khóa 2018) 20,000 Yên (Niên khóa 2019) 320,000 Yên (Niên khóa 2019) 650,000 Yên (Niên khóa 2019) 4-8-70 Aramaki, Itami-shi, Hyogo
  Khoa
  • graphic design and illustration
  • space product
  • art science
  • character and manga and fugure
  • digital art
  • industrial arts and dimensional design
  • pictures and printing

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học