The University of Aizu, Junior College Division | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

The University of Aizu, Junior College Division | JPSS, trang chuyên về thông...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > The University of Aizu, Junior College Division

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về The University of Aizu, Junior College Division, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Department of Industrial Information SciencehoặcNgành Department of Food and Nutrition SciencehoặcNgành Department of Early Childhood Education, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Fukushima  / Công lập

会津大学短期大学部 | The University of Aizu, Junior College Division

The University of Aizu, Junior College Division Danh sách các ngành học

  • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Địa chỉ liên hệ
    Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 1-1 Aza Kadota, Oaza Yahata, Ikki-machi, Aizuwakamatsu-shi, Fukushima
  • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Địa chỉ liên hệ
    Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 1-1 Yahata Azakadota, Ikki-machi, Aizuwakamatsu-shi, Fukushima
  • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Địa chỉ liên hệ
    Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 1-1 Aza Kadota, Oaza Yahata, Ikkimachi, Aizuwakamatsu-shi, Fukushima

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học