Child Education | Iwaki Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Child Education | Iwaki Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du h...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Child Education

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Iwaki Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Child Education, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Fukushima  / Tư lập

いわき短期大学 | Iwaki Junior College

  • Child Education

Child Education

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 970-8023
Địa chỉ liên hệ 37 Suganesawa, Tairakamata, Iwaki-shi, Fukushima
Bộ phận liên hệ International Affairs Office
Điện thoại 0246-35-0410
Fax 0246-35-0417
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2023)
Số người thi tuyển 0người (Niên khóa 2022)
Số người trúng tuyển 0người (Niên khóa 2022)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 0người (Niên khóa 2023)
Số du học sinh tư phí của trường 0người (Niên khóa 2023)
Tiền đăng ký dự thi 25,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền nhập học 230,000 Yên (Niên khóa 2023)
Tiền học phí / năm 680,000 Yên (Niên khóa 2023)
Các khoản chi phí khác 300,000 Yên (Niên khóa 2023)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 23 tháng 06 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học