Khoa Thiết kế đời sống | Imabari Meitoku Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Khoa Thiết kế đời sống | Imabari Meitoku Junior College | JPSS, trang chuyên ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Khoa Thiết kế đời sống

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Imabari Meitoku Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Khoa Thiết kế đời sốnghoặcNgành Infantile Education, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Ehime  / Tư lập

今治明徳短期大学 | Imabari Meitoku Junior College

Khoa Thiết kế đời sống

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 794-0073
Địa chỉ liên hệ 688 Yatako, Imabari-shi, Ehime
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 0898-22-7279
Fax 0898-22-7857
Số lượng tuyển sinh 20người (Niên khóa 2024)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 26người (Niên khóa 2023)
Số du học sinh tư phí của trường 26người (Niên khóa 2023)
Tiền nhập học 100,000 Yên (Niên khóa 2024)
Tiền học phí / năm 380,000 Yên (Niên khóa 2024)
Các khoản chi phí khác 335,000 Yên (Niên khóa 2024)
Ghi chú Above fees are for the 1st year.
Examination fee is exempted.
For students admitted in autumn 2023, 161,000 yen is required for the period from October to March in addition to above.
There is scholarship from 200,000 yen to 100,000 yen for holders of N1 or N2 of JLPT.
Khoa Care Welfare, Dietetics Nutrition, Cooking Business, International Tourism Business
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thường xuyên
Đề thi tuyển sinh cũ Không có đề thi cũ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Kỳ 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 11 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 3 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 26 tháng 11 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 5 tháng 12 năm 2020
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Writing
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Kỳ 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 11 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 3 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 4 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 2 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Writing
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Kỳ 3
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 11 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 3 năm 2024
Ngày thi tuyển Ngày 10 tháng 3 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 15 tháng 3 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Writing
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Thời gian nhập học(Đợt mùa thu) Nhập học tháng 9 năm 2023
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 5 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 31 tháng 5 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Không cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, Writing
Thi tiếng Anh Không bắt buộc

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 16 tháng 06 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học