International Cultural Studies | Iwate Prefectural University Morioka Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

International Cultural Studies | Iwate Prefectural University Morioka Junior ...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > International Cultural Studies

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Iwate Prefectural University Morioka Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành International Cultural Studies, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Iwate  / Công lập

岩手県立大学盛岡短期大学部 | Iwate Prefectural University Morioka Junior College

  • International Cultural Studies

International Cultural Studies

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 020-0693
Địa chỉ liên hệ 152-52, Sugo, Takizawa-shi, Iwate
Bộ phận liên hệ Admission Group, Education Support Office
Điện thoại 019-694-2014
Fax 019-694-2035
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2022)
Số người thi tuyển 0người (Niên khóa 2021)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 0người (Niên khóa 2021)
Số du học sinh tư phí của trường 0người (Niên khóa 2021)
Tiền đăng ký dự thi 18,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền nhập học 203,000 Yên (Niên khóa 2021)
Tiền học phí / năm 390,000 Yên (Niên khóa 2021)
Các khoản chi phí khác 33,080 Yên (Niên khóa 2021)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú Only "Other expenses" are available for consultation of refunding.
Khoa International Cultural Studies
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 9
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2022
Phân loại hồ sơ Selection for privately financed international students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 8 tháng 11 năm 2021
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 11 năm 2021 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 28 tháng 11 năm 2021
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 21 tháng 1 năm 2022
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 31 tháng 1 năm 2022
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiểu luận, Phỏng vấn
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, Môn tổng hợp
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Tiếng Nhật
Thi Du học Nhật Bản - Các kỳ thi tham khảo Kỳ thi tháng 11 năm 2021
Thi tiếng Anh TOEFL or TOEIC
Ghi chú Submit a photocopy of admission ticket, if you will be taken EJU this November.
If your mother tongue is not English, you must take TOEFL (iBT or ITP) or TOEIC (TOEIC Bridge is NOT acceptable).
Only scores which was taken after November 17th, 2019 are acceptable.
For details, please confirm the college's website.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 19 tháng 08 năm 2021

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học