Tìm nơi du học từ Tokyo Đại học ngắn hạn | Website về thông tin du học JPSS

Tìm nơi du học từ Tokyo Đại học ngắn hạn | Website về thông tin du học JPSS

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> Tìm nơi du học từ Tokyo Đại học ngắn hạn

Việc du học tại Tokyo mang một ý nghĩa, đó là có khả năng cập nhập những thông tin có ích để thích ích với xã hội thông tin hiện đại. Bao gồm 23 quận chính, Tokyo có rất nhiều đại học nổi tiếng mang tầm cỡ quốc tế thu hút nhiều học sinh từ các nước. Ngoài ra Tokyo cũng có nhiều chế độ hỗ trợ xin việc làm sau khi tốt nghiệp, điểm này cũng là một trong những điểm thu hút du học sinh. Muốn được phát huy kinh nghiệm du học trong xã hội quốc tế hoá là mong ước của hầu hết du học sinh. Từ xưa đến nay các doanh nghiệp cả của Nhật hay nước ngoài đều luôn tìm kiếm nhân lực có tài năng. Ở các trường đại học các bạn có thể học hỏi kiến thức hay đúc kết kinh nghiệm như là kỹ năng lập luận hay kỹ năng thảo luận, điều mà có thể giúp bạn trở thành một nhân lực tài năng.

  • Đại học
  • Cao học
  • Trường chuyên môn
  • Đại học ngắn hạn
  • Tất cả
Tên trường
Từ khóa tự do
Khoa
Chuyên ngành
Môn học
学問から選択
Tìm kiếm từ bản đồ
Mở bản đồ
Bổ sung điều kiện tìm kiếm

Có thể tìm kiếm Đại học ngắn hạn đang tuyển sinh du học sinh theo bản đồ hoặc dựa vào điều kiện tuyển sinh theo ngành học.

Tổng cộng 18 trường Trang thứ 1

Đại học ngắn hạn Teikyo

Tiếp thu những hiểu biết và kỹ năng thực hành có ích cho xã hội

Trường Đại học Teikyo là trường đại học tổng hợp gồm 10 khoa và 32 bộ môn liên quan đến y học, nhân văn và tự nhiên. Trường đặt trọng tâm giáo dục vào 3 yếu tố là “Thực học” tức là học những kiến t...
[«Đại học ngắn hạn Teikyo» Xem tiếp]

Đại học ngắn hạn Teikyo Danh sách các ngành học

Ueno Gakuen University Junior College Danh sách các ngành học

Otsuma Women's University Junior College Division Danh sách các ngành học

Kyoritsu Women's Junior College Danh sách các ngành học

Kokusai Junior College Danh sách các ngành học

Shiraume Gakuen College Danh sách các ngành học

Junior College of Kagawa Nutrition University Danh sách các ngành học

Joshibi College of Art and Design Danh sách các ngành học

Teikyo Junior College Danh sách các ngành học

Teisei Gakuen Junior College Danh sách các ngành học

Toita Women's College Danh sách các ngành học

Tokyo Kasei Junior College Danh sách các ngành học

Tokyo Dental Junior College Danh sách các ngành học

Tokyo Women's Junior College of Physical Education Danh sách các ngành học

Tokyo Rissho Junior College Danh sách các ngành học

Nihon University Junior College Danh sách các ngành học

Mejiro University College Danh sách các ngành học

Yamano College of Aesthetics Danh sách các ngành học

Thay đổi điều kiện tìm kiếm