Otsuma Women's University Junior College Division | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Otsuma Women's University Junior College Division | JPSS, trang chuy...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Otsuma Women's University Junior College Division

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Otsuma Women's University Junior College Division, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Domestic Science, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Tokyo  / Tư lập

大妻女子大学短期大学部 | Otsuma Women's University Junior College Division

Otsuma Women's University Junior College Division Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 0người (Niên khóa 2023) 35,000 Yên (Niên khóa 2023) 250,000 Yên (Niên khóa 2023) 725,000 Yên (Niên khóa 2023) 12, Sanban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo
  Khoa
  • Home Economics
  • Business
  • Nutrition

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học