Domestic Science | Otsuma Women's University Junior College Division | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Domestic Science | Otsuma Women's University Junior College Division...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Domestic Science

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Otsuma Women's University Junior College Division, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Japanese LiteraturehoặcNgành English LiteraturehoặcNgành Domestic Science, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Tokyo  / Tư lập

大妻女子大学短期大学部 | Otsuma Women's University Junior College Division

Domestic Science

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 102-8357
Địa chỉ liên hệ 12 Sanban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Public Relation & Admission Center
Điện thoại 03-5275-6011
Fax 03-3261-8119
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2019)
Số người thi tuyển 1người (Niên khóa 2018)
Số người trúng tuyển 1người (Niên khóa 2018)
Tiền đăng ký dự thi 35,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền nhập học 250,000 Yên (Niên khóa 2018)
Tiền học phí / năm 725,000 Yên (Niên khóa 2018)
Các khoản chi phí khác 484,500 Yên (Niên khóa 2018)
Ghi chú Amount of fees above are for Nutrition major.
Other expenses differ by departments and majors.
We don't accept prolonging of payment. In case of cancellation, fees you've paid before admission except admission fee will be refunded.
For details, please refer to the application guidelines.
Khoa Home Economics, Business, Nutrition
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh 7
Đề thi tuyển sinh cũ Công khai trên internet
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students : 1st
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 18 tháng 10 năm 2018
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 10 năm 2018
Ngày thi tuyển Ngày 17 tháng 11 năm 2018 , Ngày 18 tháng 11 năm 2018
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 26 tháng 11 năm 2018
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 3 tháng 12 năm 2018
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn, By the result of JLPT, Essay is exempted. For details, please refer to the application guidelines.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2019
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students : 2nd
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 17 tháng 1 năm 2019
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 24 tháng 1 năm 2019
Ngày thi tuyển Ngày 9 tháng 2 năm 2019
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 14 tháng 2 năm 2019
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 20 tháng 2 năm 2019
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Tiểu luận, Phỏng vấn, By the result of JLPT, Essay is exempted. For details, please refer to the application guidelines.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 23 tháng 06 năm 2018

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học