Child Education and Welfare | Shiraume Gakuen College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Child Education and Welfare | Shiraume Gakuen College | JPSS, trang chuyên về...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Child Education and Welfare

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Shiraume Gakuen College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Child Education and Welfare, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Tokyo  / Tư lập

白梅学園短期大学 | Shiraume Gakuen College

  • Child Education and Welfare

Child Education and Welfare

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 187-8570
Địa chỉ liên hệ 1-830, Ogawa-cho, Kodaira-shi, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Office
Điện thoại 042-346-5618
Fax 042-346-5652
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 15 tháng 06 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học