Architecture and Living Design | Nihon University Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Architecture and Living Design | Nihon University Junior College | JPSS, tran...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Architecture and Living Design

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Nihon University Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Architecture and Living DesignhoặcNgành Science and Manufacturing TechnologyhoặcNgành Commerce and Economics, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Tokyo  / Tư lập

日本大学短期大学部 | Nihon University Junior College

Architecture and Living Design

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 102-8275
Địa chỉ liên hệ 4-8-24 Kudan-Minami, Chiyoda-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Admissions Office, Educational Affairs Section
Điện thoại 03-5275-8001
Fax 03-5275-8324
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 0người (Niên khóa 2023)
Tiền nhập học 260,000 Yên (Niên khóa 2024)
Tiền học phí / năm 920,000 Yên (Niên khóa 2024)
Các khoản chi phí khác 320,000 Yên (Niên khóa 2024)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Có thể được
Ghi chú 1. Application fee is 35,000 yen for the A system, and 18,000 yen for the N system(Term 1).
2. As for the A system and N system (Term 1), in case of applying for the same department at the same time, you pay 35,000 yen only.
3. As Nihon University Alumni Association Fee (as Associate Member), you are required to pay 10,000 yen per year. Also, you're required to pay 10,000 yen for the first year which is in the year of graduation, as Regular Member Fees.
4. Depending on which faculty or college you are in, you're required to pay 10,000 yen to 40,000 yen per year (2023FY), as sponsorship fee or maintenance fee. For details, please refer to the guidance page in web application site.
5. At our university, we plan to ask for fund-raising activities after admission, though this is an optional activity to improve the foundation of educational, research, and medical activities.
6. Depending on the content of the course, a course fee or practical training fee will be required (for details, please contact each faculty).
*3 to 5 are subject to change.
Khoa Architecture and Living Design
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Hạ tuần tháng 10
Đề thi tuyển sinh cũ Cần liên hệ
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ General entrance examination / A system
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 1 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 22 tháng 2 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 28 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 4 tháng 3 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 8 tháng 3 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 25 tháng 3 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú For details, please refer to
https://www.nihon-u.ac.jp/admission_info/application/general_information/general/
and the application guidelines (Download it from our website).

The content of the entrance examination/admission test may change, so please check the Nihon University website (https://www.nihon-u.ac.jp/admission_info/) for the latest information.
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ General entrance examination / N system (Term 1)
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 5 tháng 1 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 19 tháng 1 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 1 tháng 2 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 10 tháng 2 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 15 tháng 2 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt một) Ngày 25 tháng 3 năm 2024(Hạn nộp hồ sơ đợt hai)
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Tiếng Anh, Toán, Môn tự nhiên
Thi tiếng Anh Kỳ thi bắt buộc của trường
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Không cần
Ghi chú For details, please refer to
https://www.nihon-u.ac.jp/admission_info/application/general_information/general/
and the application guidelines (Download it from our website).

The content of the entrance examination/admission test may change, so please check the Nihon University website (https://www.nihon-u.ac.jp/admission_info/) for the latest information.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 26 tháng 06 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học