Nihon University Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Nihon University Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Nihon University Junior College

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Nihon University Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Architecture and Living DesignhoặcNgành Science and Manufacturing TechnologyhoặcNgành Commerce and EconomicshoặcNgành Food and Nutrition, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Tokyo  / Tư lập

日本大学短期大学部 | Nihon University Junior College

Nihon University Junior College Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 260,000 Yên (Niên khóa 2022) 920,000 Yên (Niên khóa 2022) 4-8-24, Kudan-Minami, Chiyoda-ku, Tokyo
  Khoa
  • Architecture and Living Design
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 260,000 Yên (Niên khóa 2022) 920,000 Yên (Niên khóa 2022) 4-8-24 Kudan-Minami, Chiyoda-ku, Tokyo
  Khoa
  • Science and Manufacturing Technology
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 0người (Niên khóa 2021) 25,000 Yên (Niên khóa 2022) 260,000 Yên (Niên khóa 2022) 650,000 Yên (Niên khóa 2022) 4-8-24 Kudan-Minami, Chiyoda-ku, Tokyo
  Khoa
  • Commerce and Economics
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 3người (Niên khóa 2021) 25,000 Yên (Niên khóa 2022) 260,000 Yên (Niên khóa 2022) 700,000 Yên (Niên khóa 2022) 4-8-24 Kudan-Minami, Chiyoda-ku, Tokyo
  Khoa
  • Food and Nutrition

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học