Mejiro University College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Mejiro University College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Mejiro University College

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Mejiro University College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Confectionery ArtshoặcNgành Business StudieshoặcNgành Dental Hygiene, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Tokyo  / Tư lập

目白大学短期大学部 | Mejiro University College

Mejiro University College Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 0người (Niên khóa 2023) 20,000 Yên (Niên khóa 2023) 250,000 Yên (Niên khóa 2023) 840,000 Yên (Niên khóa 2023) 4-31-1 Nakaochiai, Shinjuku-ku, Tokyo
  Khoa
  • Confectionary Arts
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2024) 0người (Niên khóa 2023) 20,000 Yên (Niên khóa 2023) 250,000 Yên (Niên khóa 2023) 804,000 Yên (Niên khóa 2023) 4-31-1 Nakaochiai, Shinjuku-ku, Tokyo
  Khoa
  • Business Studies
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Thi và xét tuyển đồng tiêu chuẩn với người Nhật 30,000 Yên (Niên khóa 2023) 250,000 Yên (Niên khóa 2023) 840,000 Yên (Niên khóa 2023) 4-31-1 Nakaochiai, Shinjuku-ku, Tokyo

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học