The Department of Modern Communication | Tokyo Rissho Junior College | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

The Department of Modern Communication | Tokyo Rissho Junior College | JPSS, ...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > The Department of Modern Communication

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Tokyo Rissho Junior College, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành The Department of Modern Communication, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học ngắn hạn Tokyo  / Tư lập

東京立正短期大学 | Tokyo Rissho Junior College

  • The Department of Modern Co...

The Department of Modern Communication

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 166-0013
Địa chỉ liên hệ 2-41-15 Horinouchi, Suginamii-ku, Tokyo
Bộ phận liên hệ Public Relations Office
Điện thoại 03-3313-5101
Fax 03-5377-7641
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh Một vài người (Niên khóa 2024)
Số người thi tuyển 1người (Niên khóa 2023)
Số người trúng tuyển 1người (Niên khóa 2023)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 4người (Niên khóa 2023)
Số du học sinh tư phí của trường 4người (Niên khóa 2023)
Tiền đăng ký dự thi 30,000 Yên (Niên khóa 2024)
Tiền nhập học 300,000 Yên (Niên khóa 2024)
Tiền học phí / năm 670,000 Yên (Niên khóa 2024)
Các khoản chi phí khác 397,880 Yên (Niên khóa 2024)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Trao đổi thêm
Ghi chú If you have a "College Student" visa or if you can change resident status to a "College Student" visa rapidly after the admission, the tuition fee might be reduced. Please inquire about the amount of reduction.
Khoa The Department of Modern Communication
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 5
Đề thi tuyển sinh cũ Phát hồ sơ miễn phí tại trường
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Lần thứ 1
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 1 tháng 11 năm 2023
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 11 năm 2023 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 18 tháng 11 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 1 tháng 12 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 14 tháng 12 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, At the application, please submit a report of your will to enter to the college and a work sheet.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, 200 points or higher
Thi tiếng Anh Không bắt buộc
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú [Application qualifications].
1) Those who have completed or are expected to complete an accredited course (1 year or more) at a Japanese language school accredited by the Association for the Promotion of Japanese Language Education.
2) Applicants must have scored at least 200 points in the Japanese language subject of the Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU), or have reached at least level N2 of the Japanese Language Proficiency Test (JLPT), or 80 points for N1 candidates, with three items scoring at least the standard score (19 points).
3) In principle, those with an attendance rate of 85% or more.
4) Be able to obtain a College student visa promptly after being admitted to the school.
You are required to visit the school before applying for pre-application consultation.  
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2024
Phân loại hồ sơ Lần thứ 2
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 20 tháng 2 năm 2024
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 4 tháng 3 năm 2024 (Hạn cần gửi đến trước)
Ngày thi tuyển Ngày 7 tháng 3 năm 2024
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 9 tháng 3 năm 2024
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 22 tháng 3 năm 2024
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Không thể được
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Xét tuyển hồ sơ, Phỏng vấn, At the application, please submit a report of your will to enter to the college and a work sheet.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Tiếng Nhật, 200 points or higher
Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Cần có bằng N2 (trình độ cấp 2) trở lên
Ghi chú [Application qualifications].
1) Those who have completed or are expected to complete an accredited course (1 year or more) at a Japanese language school accredited by the Association for the Promotion of Japanese Language Education.
2) Applicants must have scored at least 200 points in the Japanese language subject of the Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU), or have reached at least level N2 of the Japanese Language Proficiency Test (JLPT), or 80 points for N1 candidates, with three items scoring at least the standard score (19 points).
3) In principle, those with an attendance rate of 85% or more.
4) Be able to obtain a College student visa promptly after being admitted to the school.
You are required to visit the school before applying for pre-application consultation. 

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 29 tháng 05 năm 2023

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học