Nagasaki International University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Nagasaki International University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nh...

facebooktwitter
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > Nagasaki International University

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Nagasaki International University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành Human and Social StudieshoặcNgành Pharmaceutical Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Nagasaki  / Tư lập

長崎国際大学 | Nagasaki International University

Nagasaki International University Danh sách các ngành học

 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh 90người (Niên khóa 2022) 45người (Niên khóa 2021) 10,000 Yên (Niên khóa 2022) 250,000 Yên (Niên khóa 2022) 455,000 Yên (Niên khóa 2022) 2825-7 Huis Ten Bosch-machi, Sasebo-shi, Nagasaki
  Khoa
  • International Tourism
  • Social Work
 • Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Số lượng tuyển sinh Số người trúng tuyển Tiền đăng ký dự thi Tiền nhập học Tiền học phí / năm Địa chỉ liên hệ
  Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Một vài người (Niên khóa 2022) 6người (Niên khóa 2021) 10,000 Yên (Niên khóa 2022) 250,000 Yên (Niên khóa 2022) 900,000 Yên (Niên khóa 2022) 2825-7 Huis Ten Bosch-machi, Sasebo-shi, Nagasaki
  Khoa
  • Pharmacy

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học