Information and Data Sciences | Nagasaki University | JPSS, trang chuyên về thông tin du học Nhật Bản

Information and Data Sciences | Nagasaki University | JPSS, trang chuyên về t...

FacebookInstagram
Với chức năng "Chiêu mộ", bạn sẽ có cơ hội lấy học bổng khi đậu đại học.

> > > Information and Data Sciences

Được đồng vận hành bởi Hiệp hội Asia Gakusei Bunka và Công ty cổ phần Benesse Corporation, JAPAN STUDY SUPPORT đăng tải các thông tin của khoảng 1.300 trường đại học, cao học, trường đại học ngắn hạn, trường chuyên môn đang tiếp nhận du học sinh.
Tại đây có đăng các thông tin chi tiết về Nagasaki University, và thông tin cần thiết dành cho du học sinh, như là về các Ngành EducationhoặcNgành EconomicshoặcNgành MedicinehoặcNgành DentistryhoặcNgành Pharmaceutical ScienceshoặcNgành EngineeringhoặcNgành Environmental StudieshoặcNgành FisherieshoặcNgành Global Humanities and Social ScienceshoặcNgành Information and Data Sciences, thông tin về từng ngành học, thông tin liên quan đến thi tuyển như số lượng tuyển sinh, số lượng trúng tuyển, cở sở trang thiết bị, hướng dẫn địa điểm v.v...

Đại học Nagasaki  / Quốc lập

長崎大学 | Nagasaki University

Information and Data Sciences

  • Mục thông tin tuyển sinh
Code bưu điện 852-8521
Địa chỉ liên hệ 1-14, Bunkyo-machi, Nagasaki-shi, Nagasaki
Bộ phận liên hệ Admissions Office, Student Support Division
Điện thoại 095-819-2111
Fax 095-819-2112
Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh Tuyển chọn đặc biệt dành cho du học sinh
Số lượng tuyển sinh 10người (Niên khóa 2023)
Số người thi tuyển 15người (Niên khóa 2022)
Số người trúng tuyển 9người (Niên khóa 2022)
Tổng số du học sinh của trường (visa du học) 22người (Niên khóa 2022)
Số du học sinh tư phí của trường 22người (Niên khóa 2022)
Tiền đăng ký dự thi 17,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền nhập học 282,000 Yên (Niên khóa 2022)
Tiền học phí / năm 535,800 Yên (Niên khóa 2022)
Đơn xin gia hạn nộp phí hoặc hoàn phí Không thể được
Ghi chú Tuition is 267,900 yen for the first semester and 267,900 yen for the second semester.
Khoa Information and Data Sciences
Thời gian phát hồ sơ tuyển sinh Thượng tuần tháng 9
Đề thi tuyển sinh cũ Không công khai
Thời gian nhập học (Đợt mùa xuân) Nhập học tháng 4 năm 2023
Phân loại hồ sơ Entrance Examination for International Students
Ngày bắt đầu nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 15 tháng 11 năm 2022
Ngày kết thúc nhận hồ sơ tuyển sinh Ngày 21 tháng 11 năm 2022
Ngày thi tuyển Ngày 25 tháng 1 năm 2023
Ngày công bố kết quả thi tuyển Ngày 8 tháng 2 năm 2023
Hạn nhận hồ sơ nhập học Ngày 17 tháng 2 năm 2023
Thủ tục trước khi sang Nhật - Nộp hồ sơ trực tiếp từ nước ngoài Có thể được
Thủ tục trước khi sang Nhật - Sang Nhật để dự thi Cần
Môn thi tuyển riêng của trường đại học Simple test (written) and Interview (oral examination). For application with International Baccalaureate, interview (oral examination) only. For other types of application, the interview will be conducted in Japanese and English.
Thi Du học Nhật Bản - Môn chỉ định Please see the Remarks *1 below.
Thi Du học Nhật Bản - Ngôn ngữ đăng ký hồ sơ Có thể thi bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Thi tiếng Anh English ability will be checked in the interview.
Ghi chú If there are many applicants, the examination may be conducted the next day, too.
Only for general type, EJU is required. On that occasion, 240 points or more are necessary at Japanese (without Writing).
Only for the Recommendation quota, applicants must have a Grade Point Average (GPA) of 3.0 or higher or equivalent at the secondary school in which they are enrolled.
Only for General application, EJU is required. On that occasion, 240 points or more are necessary at Japanese (without Writing).
For the International Baccalaureate type, if your mother tongue is not Japanese and you did not complete Japanese A or Japanese B, you are required to submit a document to verify that you have enough Japanese proficiency to understand lectures in this faculty (Example: Certificate of JLPT).
For more details, please refer to the application guidelines 2023.

*1 Regarding EJU
Results of EJU will be used only for the general type. Japanese, Mathematics 2, the highest score will be used from Physics, Chemistry, and Biology. Question language in "Japanese as a Foreign Language" is only Japanese. EJU scores from either June or November 2021 or June 2022 will be referenced.

Ngày cập nhập thông tin gần nhất: Ngày 21 tháng 07 năm 2022

Danh sách các trường đã xem gần đây

Những trường đại học có liên quan

Danh sách các trường đã xem gần đây

Tìm kiếm trường học