เลือกสถานศึกษาจาก นางาซากิมหาวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

เลือกสถานศึกษาจาก นางาซากิมหาวิทยาลัย | JPSS เว็บไซต์ข้อมูลการศึกษาต่อ

FacebookInstagram
หากผ่านการคัดเลือก มีโอกาสได้รับทุนการศึกษา

> เลือกสถานศึกษาจาก นางาซากิมหาวิทยาลัย

เลือกสถานศึกษาจาก นางาซากิมหาวิทยาลัย

จังหวัดนางาซากิ (Nagasaki) เป็นจังหวัดที่ค่อนข้างแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆในคิวชู ในยุคการปิดประเทศในสมัยเอโดะ ญี่ปุ่นทำการติดต่อค้าขายกับเพียงประเทศจีนและฮอลันดาเท่านั้น สถานที่ที่ใช้ในการทำธุรกิจกับฮอลันดาคือ เดจิมะ(Dejima)ของจังหวัดนางาซากิ และในปัจจุบันนางาซากิยังคงเป็นเมืองท่าที่สำคัญของญี่ปุ่น จังหวัดนางาซากิมีวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์อันก่อเกิดจากการติดต่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับต่างชาติ และในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดูแลนักศึกษาต่างชาติเป็นอย่างเอาใจใส่ ดังจะเห็นได้จากการที่มีศูนย์ช่วยเหลือนักศึกษาต่างชาติแม้นอกรั้วมหาวิทยาลัย คงจะพอจินตาการได้ว่าจังหวัดนางาซากิเอาใจใส่ดูแลนักศึกษาชาวต่างชาติมากเพียงใด และความเอาใจใส่นี้นี่เองที่จะเป็นพื้นฐานในการสร้างบุคลากรในระดับนานาชาติ

  • มหาวิทยาลัย
  • บัณฑิตวิทยาลัย
  • วิทยาลัยอาชีวศึกษา
  • วิทยาลัยระดับอนุปริญญา
  • ทั้งหมด
ชื่อสถานศึกษา
คำค้นหาอิสระ
คณะ
สาขาวิชา
สาขาวิชา
学問から選択
ค้นหาจากแผนที่
แสดงแผนที่
เพิ่มเงื่อนไขการค้นหา

สามารถค้นหาจากเงื่อนไขของการค้นคว้ามหาวิทยาลัยที่กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเป็นต้นหรือจากแผนที่ได้

ทั้งหมด7สถาบัน หน้าที่ 1

Kwassui Women's University รายชื่อคณะวิชา

Nagasaki Wesleyan University รายชื่อคณะวิชา

Nagasaki International University รายชื่อคณะวิชา

Nagasaki Junshin Catholic University รายชื่อคณะวิชา

Nagasaki Institute of Applied Science รายชื่อคณะวิชา

เปลี่ยนเงื่อนไขการค้นหา


มหาวิทยาลัย

Meiji Gakuin University
Sapporo University
Temple University, Japan Campus
Teikyo University